Info Tõrva valla moodustumise kohta

21.oktoobril 2017 moodustus Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemise teel uus haldusüksus Tõrva vald.
1.jaanuaril 2018 alustas tööd ametiasutusena Tõrva Vallavalitsus.

Vallavalitsuse teenistujate kontaktid 
Käesolev kodulehekülg kujundatakse ümber Tõrva valla koduleheküljeks. Info lehel täieneb jooksvalt.

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 avalik väljapanek ja avalik arutelu

Tõrva Vallavolikogu kiitis 18.septembri 2018 istungil heaks Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 projekti ja suunas selle avalikule väljapanekule. Esmakordselt on arengukavas eraldi peatükina eelarvestrateegia,  et seostada rahastamisvõimalused paremini arengukavas kavandatuga.

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 03.oktoobrini

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 19. septembrist 03.oktoobrini 2018. Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 03. oktoobriks k.a  e-posti aadressil torva@torva.ee või tavapostiga Tõrva Vallavalitsusele (Kevade 1, 68605 TÕRVA).

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 avalik arutelu toimub 09.oktoobril 2018 kell 15.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva).

Tõrva valla profiil

Tõrva valla arengukava

Eelarvestrateegia tabelid

Uudised ja teated