Tõrva Vallavalitsuse ametnikud

 Ametikoht Nimi Haridus/eriala Kontakt
 Vallavanem Maido Ruusmann keskharidus 766 5311
maido(at)torva.ee
 Abivallavanem
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Aivar Uibu kõrgem/agronoomia aivar(at)torva.ee
 Abivallavanem Kalev Laul

kõrgem/ökonoomika ja ettevõtlus

766 5313
kalev(at)torva.ee
 Kantselei      
 Vallasekretär Signe Kiin kõrgem/õigusteadus 
magister
766 5314
signe(at)torva.ee
 Vallasekretäri abi Tiina Õunpuu kõrgem/matemaatika 766 5316
tiina.ounpuu(at)torva.ee
 IT spetsialist      
 Sekretär Reelika Lipping rakenduskõrgharidus/juhiabi 766 5310
torva(at)torva.ee
 Finantsosakond      
 Finantsjuht Maire Appo kõrgem/ökonomist-organisaator 766 5320
maire(at)torva.ee
 Pearaamatupidaja Külli Kasak kesk-eri/raamatupidaja 767 9732
kylli.kasak(at)torva.ee
 Raamatupidaja Eda Lend kesk-eri/raamatupidamine 766 5321
eda(at)torva.ee
 Raamatupidaja Juta Kõrran kesk-eri/planeerimine 767 9761
juta.korran(at)torva.ee
 Raamatupidaja Malle Aavastik kesk-eri/eelarveline raamatupidamine 766 8456
malle.aavastik(at)torva.ee
 Sekretär-raamatupidaja Aime Raidla kesk-eri/programmeerimistehnika 766 5348
aime.raidla(at)torva.ee
 Haridus-, kultuuri- ja 
 sotsiaalosakond
     
 Sotsiaaltöö peaspetsialist Kristi Liivson
teenistussuhe peatunud
   

 Sotsiaaltööspetsialist
 Tõrva

Siret Sarv kõrgem/sotsiaaltöö 766 5347
siret.sarv(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist
 Helme
Kaile Keldo kõrgem/sotsiaaltöö korraldus kaile.keldo(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist
 Põdrala
Kersti Köster kõrgem/agronoomia 767 9733
kersti.koster(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist
 Hummuli
Eve Laar kõrgem/sotsiaaltöö 767 9764, 521 4317
eve.laar(at)torva.ee
 Lastekaitsespetsialist Ester Siirak kesk-eri/hooldustöötaja 766 5347, 5 860 8005
ester.siirak(at)torva.ee
 Kultuurispetsialist      
 Spordi- ja rahvatervise 
 spetsialist
Tiina Neumann keskharidus 766 5340
tiina.neumann(at)torva.ee
 Vallamajanduse osakond      
 Juhataja Tõnu Jaansalu kõrgem/transport ja logistika 766 5312
tonu.jaansalu(at)torva.ee
 Hooldusjuht Heli Otti kesk-eri/maastikukujundus 766 5330
heli.otti(at)torva.ee
 Keskkonna- ja ehitusosakond      
 Keskkonnaspetsialist Terje Tomson
teenistussuhe peatunud
   
 Keskkonnaspetsialist Madis Mumm
kõrgem/vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, magister
766 5318
madis.mumm(at)torva.ee
 Maakorraldusspetsialist
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Arvo Kargu kõrgem/maaparandus 766 8454
arvo.kargu(at)torva.ee
 Vallaarhitekt      
 Ehitusspetsialist
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Andres Jurs kõrgem/ehitustehnika 766 8454
andres.jurs(at)torva.ee
 Arendusosakond      
 Juhataja Andres Agan kõrgem/ettevõttemajandus andres.agan(at)torva.ee
 Arendusspetsialist      
 Avalike- ja välissuhete
 spetsialist