Dokumendiregister

Tõrva Linnavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda linnavalitsuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega aastast 2002 ning hallatavate asutuste dokumentidega alates 01.01.2017. 

Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi, vabatekstiotsinguga märksõna järgi või klikkides funktsiooni nimetusele.

Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ja nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest.

Kui otsitud faili pole dokumendile lisatud või see ei avane või lisateabe saamiseks pöörduge meie poole telefonil 766 5310 või e-posti aadressil torva(at)torva.ee.

Hallatavate asutuste dokumente puudutavates küsimustes palume pöörduda konkreetse hallatava asutuse poole.

Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutusjuhend