Ala Põhikool kuulutab välja konkursi majandusjuhataja, poiste tööõpetuse- ja tehnoloogiaõpetaja ja logopeedi ametikohtade täitmiseks.

Vabad töökohad Ala Põhikoolis

Ala Põhikool kuulutab välja konkursi majandusjuhataja, poiste tööõpetuse- ja tehnoloogiaõpetaja ja logopeedi ametikohtade täitmiseks.

16. jaanuaril kinnitas Tõrva vallavolikogu oma istungil Tõrva valla noortevolikogu põhimääruse. Nüüd algavad praeguse Tõrva linna noortevolikogu koosseisu ja noortevolikogu valimiskomisjoni koostöös ettevalmistused ülevallalise noortevolikogu valimisteks ning töö käivitamiseks.

Kinnitati ühtse Tõrva valla noortevolikogu põhimäärus

16. jaanuaril kinnitas Tõrva vallavolikogu oma istungil Tõrva valla noortevolikogu põhimääruse. Nüüd algavad praeguse Tõrva linna noortevolikogu koosseisu ja noortevolikogu valimiskomisjoni koostöös ettevalmistused ülevallalise noortevolikogu valimisteks ning töö käivitamiseks.

Tõrva Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle avalike ja välissuhete spetsialisti.

Tõrva Vallavalitsus võtab tööle avalike ja välissuhete spetsialisti

Tõrva Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle avalike ja välissuhete spetsialisti.

SEB Heategevusfond annab 2018. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2018. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.

Konkursi eesmärgiks on leida Tõrva linna, Helme valla, Põdrala valla ja Hummuli valla ühinemise teel moodustunud Tõrva valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.

Tõrva vald kuulutas välja ühinenud piirkonna sümboolika konkursi

Konkursi eesmärgiks on leida Tõrva linna, Helme valla, Põdrala valla ja Hummuli valla ühinemise teel moodustunud Tõrva valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.

Tänavune Tõrva Mälumänguturniir saab alguse 26. jaanuaril kell 19.00 Tõrva Gümnaasiumis!

Tõrva mälumänguturniir saab alguse 26. jaanuaril

Tänavune Tõrva Mälumänguturniir saab alguse 26. jaanuaril kell 19.00 Tõrva Gümnaasiumis!

12. jaanuaril toimus Tõrva Kirik-Kammersaalis tänavuse Mari Kulli nimelise kultuuripreemia laureaadi väljakuulutamine. Austava tunnustuse pälvis laulja ja Mari Kulli õpilane Voldemar Kuslap.

Mari Kulli kultuuripreemia laureaat on Voldemar Kuslap!

12. jaanuaril toimus Tõrva Kirik-Kammersaalis tänavuse Mari Kulli nimelise kultuuripreemia laureaadi väljakuulutamine. Austava tunnustuse pälvis laulja ja Mari Kulli õpilane Voldemar Kuslap.

Tõrva Vallavalitsus soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Lepingute sõlmimine soojuse ostmiseks

Tõrva Vallavalitsus soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Tõrva Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel sõiduauto Subaru Outback.

Avalik suuline enampakkumine

Tõrva Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel sõiduauto Subaru Outback.

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 16.jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis

16. jaanuaril toimuva Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 16.jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis

Alates 10. jaanuar 2018 asuvad Tõrva valla sotsiaaltööspetsialistid aadressil Tartu tn 20, Tõrva (endine Helme vallamaja).

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid

Alates 10. jaanuar 2018 asuvad Tõrva valla sotsiaaltööspetsialistid aadressil Tartu tn 20, Tõrva (endine Helme vallamaja).

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja).

Tõrva Vallavalitsus võtab tööle keskkonnaspetsialisti

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja).

1. juulil 2018 toimub juba kolmandat aastast järjest Tõrva Ekstreemjooks ehk põnev ja mitmepalgeline murdmaajooks, mida ilmestavad erinevad looduslikud ja tehislikud takistused.

Avatud on eelregistreerimine 1. juulil toimuvale Tõrva Ekstreemjooksule!

1. juulil 2018 toimub juba kolmandat aastast järjest Tõrva Ekstreemjooks ehk põnev ja mitmepalgeline murdmaajooks, mida ilmestavad erinevad looduslikud ja tehislikud takistused.

Tõrvalaste hulgas on juba traditsiooniks saanud, et aasta esimesel päeval peletatakse aastavahetuseväsimus ühe korraliku matkaga värskes õhus.

Tõrvas toimus traditsiooniline uusaasta matk

Tõrvalaste hulgas on juba traditsiooniks saanud, et aasta esimesel päeval peletatakse aastavahetuseväsimus ühe korraliku matkaga värskes õhus.

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida ohutusnõudeid.

Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida ohutusnõudeid.

2015. aastal sõpruskonna algatatud liikumisüritus sai jätku ka tänavu, kui 26.detsembril tehti taas tiir ümber Tõrva linna.

Jõulupühad lõpetas III Tour de Tõrva

2015. aastal sõpruskonna algatatud liikumisüritus sai jätku ka tänavu, kui 26.detsembril tehti taas tiir ümber Tõrva linna.

28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju, et lähemalt tutvust teha politseitöö köögipoolega.

Politsei kutsub külla

28. detsembril kutsub politsei kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseimaju, et lähemalt tutvust teha politseitöö köögipoolega.

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele.

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 1. jaanuarist 2018

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele.