« Tagasi

Võtame tööle sotsiaalabiameti juhataja

Tõrva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Tõrva Linna Sotsiaalabiameti juhataja (lapsehoolduspuhkuse asendaja) ametikoha täitmiseks.

Konkursi tähtaeg: 21.03.2017

Ametikoha tüüp: keskastmejuht/esmatasandi juht

Asutus: Tõrva Linna Sotsiaalabiamet

Asutuse tutvustus: Tõrva Linna Sotsiaalabiameti põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/403012013057

Asukoht - maakond: Valgamaa

Asukoht - linn / täpsem koht:  Tõrva linn

Valdkond:  avalik haldus, tervishoid/sotsiaaltöö,

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Tööülesanded:

  • Tõrva linna Sotsiaalabiameti juhtimine ja arendamine;
  • Tõrva linnas elavate isikute ja perekondade  toimetuleku tagamiseks vajalike sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste määramise ja maksmisega seonduvate ülesannete täitmise korraldamine;
  • psüühiliste erivajadustega inimeste eestkoste vajaduse hindamine, eestkoste seadmise algatamine, Tõrva Linnavalitsuse esindamine kohtus vastavas menetluses ning eestkosteasutuse ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile:

  • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
  • põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest ning nende rakendamise oskus;
  • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
  • otsustus-, analüüsi- ja algatusvõime;
  • hea arvuti kasutamise oskus;
  • B-kategooria juhtimisõigus

Kasuks tuleb:

  • varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;

Pakutav töötasu (bruto): 1300.-

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisiku nimi: Piret Karu

Kontaktisiku e-posti aadress: piret@torva.ee

Tingimused ja lisainfo:

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid esitada hiljemalt 21.03.2017 e-posti aadressile: piret@torva.ee

Lisainfo: Piret Karu, abilinnapea, tel 766 5313, piret@torva.ee

* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.