« Tagasi

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 21. märtsil

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 21.märtsil 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Linnavalitsuse informatsioon

Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

2. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine
Ettekandja: keskkonnaosakonna juhataja Maarja Pokk

3. 2017.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Tõnu Jaansalu

Määruste eelnõud

 

Kalle Vister
Volikogu esimees