« Tagasi

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 16. mail

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 16.mail 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Linnavalitsuse informatsioon

Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

2. Tõrva linna 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Marko Tamm

3. Valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja: linnasekretär Signe Kiin

4. Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiu- ja muu sotsiaalteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

Määruse eelnõu

 

Kalle Vister
Volikogu esimees