« Tagasi

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 20. juunil

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 20.juunil 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Linnavalitsuse informatsioon

Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

2. Tõrva linna eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo

3. Investeerimislaenu võtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

4. 2017.aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

5. Riiska puhkeala 2 kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine
Ettekandja: keskkonnaosakonna juhataja Maarja Pokk
Kaasettekandja: planeeringu-linnavara komisjoni esimees Vahur Saar

6. Veskijärve puhkeala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: keskkonnaosakonna juhataja Maarja Pokk
Kaasettekandja: planeeringu-linnavara komisjoni esimees Vahur Saar

7. MTÜ-s Valgamaa Ühistranspordikeskus osalemine
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

Määruste eelnõud

 

Kalle Vister
Volikogu esimees