« Tagasi

Tõrva Spordiselts sai tunnustuse osaliseks!

28.juunil toimus Otepää kultuurimajas maakondliku konkursi „Eesti kaunis kodu" tänuüritus. Eesti kodukaunistamise ühenduse Valgamaa piirkondlik juhatus tunnistas maakondliku konkursi „Eesti kaunis kodu 2017" võitjaks kategoorias "Parim tervisespordirajatis 2017" Tõrva terviserajad.
 
Tõrva Spordiselts MTÜ on asutatud 2009 aastal kohalike spordiaktivistide ettevõtmisel. Ühingu tegevuse üheks tähtsaimaks eesmärgiks on liikumisharrastuse edendamine ning erinevate liikumisvõimaluste loomine eesmärgiga tõsta kogukonna kehalist aktiivust.
 
Enam kui kaheksa-aastase tegevusperioodi jooksul on Tõrva Spordiselts kujunenud üheks suurimaks liikumisürituste ja spordivõistluste korraldajaks piirkonnas. Ühingu spordivõistluste võistluspaikadeks on Tõrva Terviserajad. Tõrva Terviserajad on loodud koostöös SA Eesti Terviserajad ja Tõrva linn. Tõrva Terviseradade koosseisu kuuluvad nii valgustatud suusarada Tõrva gümnaasiumi pargis kui Härma suusarajad ning 11,1 km pikkune matkaring. Spordiseltsi hooldada on Tõrva linna terviserajad nii suviseks kui talviseks liikumiseks. Tõrva Terviseraja matkaring kulgeb ümber Tõrva linna haldusterritooriumi, peamiselt parkmetsas - läbides samas looduskaunist Pokardi orgu ja Tantsumäe nõlvasid, möödudes linna sümbolitest Õhne jõest ja Kaarsillast, Riiska ning Vanamõisa järvest. Kogu raja pikkus on 11 km ja selle hooldus on aastaringne: kevad-suvisel perioodil regulaarne niitmine ja võsast puhastamine, talvisel ajal saab rajale suusahuvilistele suusarada.
 
Tegevusi terviseradade hooldusel toetab Tõrva linn.
 
Samuti on Tõrva Spordiselts rentinud RMK endise Härma karjääri territooriumil maa-ala, millele on mitme aasta töö tulemusel rajatud mitmekülgse reljeefiga suusarada. Kasutatud on olemasolevat reljeefi , mida on nii suusa- kui rattasõidu paremaks läbiviimiseks parandatud ja planeeritud profiili. Maa-ala kuhu suusarada rajati, oli kohati võssa kasvanud, samuti takistas liigvesi mitmel lõigul raja kasutust. Spordiseltsi enda tööjõu ning ka aktiivsete spordisõprade ning hea koostööpartneri LC Tõrva Mari naistega koostöös on mitmel korral võssa kasvanud rajalõikudes tehtud talgupäevi. Nii Härma suusarajal kui matkaringi liigniiskete rajalõikude kuivendamiseks on ette võetud kraavide kaevamine ja truupide paigaldamine raja alla.Mitmed rajalõigud on saanud hakkepuidu katte alla nii ühingu enda liikmete tööga kui Tõrva Linnahoolduse Asutuse tööka kollektiivi kaasabil. Täname alati abivalmis juhatajat Heli Ottit ja tema meeskonda. 
 
Tõrva Spordiselts on läbi erinevate projektitaotluste leidnud rahastust ka Tõrva noortekeskuse alal paiknevate skatepargi ja korvpalliväljaku arenduseks ning Tõrva gümnaasiumi pargi ümbruses paiknevale discgolfi rajale. Viimane on küll keskkonnaameti nõudest lähtuvalt kolimas sügisel Keisripalu metsa. 
 
Kuna matkaringile on võimalik pääseda linna erinevatest paikadest, vajas see ka tähistust. 2015 aastal koostöös SA Eesti Terviserajad valmisid matkaringi tähised,samuti koostöös Valgamaa Spordiliiduga said tähistuse ratta- ja suusarajad Härmal.
 
Eelmisel aastal lisandus Tõrva Terviseraja keskusesse Tõrva gümnaasiumi parki kõikide radade skeemid, mille väljaandmist toetas taas SA Eesti Terviserajad. Lisaks paigaldati looduskaunitesse kohtadesse Tantsumäe radade äärde uued pingid. Tänu Valgamaa Spordiliidu toetusele trükiti 2016. aastal Tõrva Terviseradade infovoldik,kus sees raja skeem ja info raja äärde jäävatest vaatamisväärsustest. Infovoldik on allalaetav Tõrva linna kodulehelt.
 
Tõrva Spordiseltsi kollektiivil on väga hea meel, et meie tegemisi on märgatud. Tõrva Terviseradade arendus on olnud läbi aastate meile oluline ja oleme püüdnud anda parima, et nii tõrvakal kui Tõrva sõbral oleks hea tulla Tõrva terviserajale igal aastaajal ja iga ilmaga.
 
Tunnustust tähistas ühing taas raja (p)arendamisega. Möödunud reedel paigaldati infotahvlid matkaringi 17. erinevas paigas. Infotahvlitel on eesti ja inglise keelne tutvustus raja vaatamisväärsuste kohta. Nii tutvustavad infotahvlid Tõrva gümnaasiumi parki, Õhne jõge,Vanamõisa , Riiska, Tikste ja Pokardi järve, Õhne jõge, dendroparki,Tantsumäge ja Linnamäge, Helme kalmistut ja Orjakivi, Keisripalu metsa ja Riiska puhkeala, Tikste ürgoru liivapaljandit ja Silmaallikat. Infotahvlite inglise keelsed tõlked tegi Markus Novikov oma koolilõpu loovtööna, juhendajaõpetaja Kersti Sults. Suur ,suur tänu teile! Infovoldikute väljaandmist toetas Valgamaa Spordiliit ja Tõrva linn.
 
Tõrva Spordiselts on väga tänulik kõikidele oma toetajatele, abilistele ja kaasamõtlejatele, tänu teile oleme nii headel kui halbadel aegadel suutnud üha enam panustada meile kõigile oluliste tervisespordi viljelemiseks vajalike tingimuste loomisel. Tõrva terviserajad on saanud sellise näo nagu nad täna on, läbi seltsi liikmete ja nende pereliikmete vabatahtliku aastatepikkuse töö.
 
Suured kummardused teile Avo Põldsalu ja Tauno Neumanni pered.
 
Tõrva Terviserada ootab kõiki tõrvakaid ja Tõrva sõpru – tulge liikuma ja tulge nautima suvituslinn Tõrva kaunist loodust. 
 
Tiina Neumann