« Tagasi

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 18. juulil

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 18.juulil 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Ülevaade Tõrva keskväljaku rekonstrueerimisest
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

2. Teede ja tänavate sulgemise maks
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

3. Tõrva linna Veskijärve puhkeala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: abilinnapea Tõnu Jaansalu
Kaasettekandja: planeeringu-linnavara komisjoni esimees Vahur Saar

4. Tõrva Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

5. Tõrva Linnavolikogu 09.04.2013 määruse nr 5 muutmine
Ettekandja: linnasekretär Signe Kiin

Määruste eelnõud

 

Kalle Vister
Volikogu esimees