« Tagasi

Teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise jätmise kohta

Tõrva Linnavalitsus annab teada, et Tõrva Linnavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 111  jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata Tõrva Linnavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 97 algatatud Viljandi tänava ja Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise protsessis.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused Viljandi tänava ja Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee (23167) vahelisele maa-alale autode tehnoülevaatuspunkti ja logistikakeskuse rajamiseks ning planeeringuala kruntideks jagamiseks. Planeeringuga määratakse kogu ala maakasutuse põhimõtted. Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Tõrva linna üldplaneeringu ruumilise arengu eesmärkidega.
 
Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mille elluviimisel võib kaasneda oluline keskkonnamõju.
 
Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tõrva Linnavalitsus (Kevade 1, 68605 Tõrva - Tel: 766 5310, torva@torva.ee), koostamise korraldaja on Tõrva Linnavalitsus (Kevade 1, 68605 Tõrva - Tel: 766 5310, torva@torva.ee). Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ. Korraldusega saab tutvuda Tõrva Linnavalitsuses tööaegadel (Kevade tn 1, Tõrva) ning Tõrva linna kodulehel (www.torva.ee).