« Tagasi

Eakad on oodatud liiklusohutusalasele koolitusele

Tõrva Linnavalitsuse ja Maanteeameti koostöös saab sügisel toimuma Tõrva eakatele tasuta liiklusohutusalane koolitus „Väärikas mootorsõidukijuht"

Koolituse eesmärgiks on pakkuda liiklusohutusalast täiendkoolitust eakale mootorsõidukijuhile ja koolitusele on oodatud Tõrva linna eakad (vanuses 60+) B-kategooria mootorsõidukijuhid (koolitusgrupis on kuni 25 eakat meest ja naist, kes iganädalaselt juhivad mootorsõidukit). Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest sõidutundidest.

Koolitusel osalemine on eelregistreerimisega ning on osalejale tasuta.

TEOREETILISE OSA kestvus on kokku 6 akadeemilist tundi. Kõik osalejad saavad jaotusmaterjalidena lektorite poolt koostatud koolituspäeva teemadest kokkuvõtted. Käsitletavad teemad on: ülevaade liiklusolukorrast Eestis, liiklusõnnetuste põhjused, suuremad muudatused liiklusseaduses, igapäevased sõidud ja riskid, eaka autojuhi riski hindamise test, nägemine ja erinevad silmahaigused, reageerimiskiirus ja selle võimalik muutumine vastavalt eale, tähelepanu, kuulmine ja erinevad haigused, ravimite kõrvalnähud ja ebasoodus koostoime juhtimise seisukohalt.

PRAKTILINE OSA

Praktilises osas ettenähtud sõiduõppe kestvus koos tagasisidestamisega on iga koolitatava kohta 2 akadeemilist tundi. Sõidutunnid viiakse läbi autokoolist renditud õppesõidukitega (automaatkäigukasti ja manuaalkäigukastiga).

Koolituskava teemade ajaline jaotus:

Teema

Aeg

Ülevaade liiklusolukorrast Eestis. Liiklusõnnetuse põhjused.

1 ak/h (45 min)

Suuremad muudatused liiklusseaduses.

2 ak/h (90 min)

Igapäevased sõidud ja riskid.

1 ak/h (45 min)

Perearsti soovitused ohutuks liiklemiseks.

2 ak/h (90 min)

Sõiduõpe koos analüüsiga ja tagasisidestamisega.

2 ak/h (90 min)

 

Koolitus saab toimuma sügisel (täpsustumisel, toimub eeldatavast septembris) ning vajalik on eelregistreerimine, kuna grupi suurus teoreetilisel osal on 25 inimest ja praktilisel osal 20 inimest. Eelregistreerimisel lepitakse ka kokku toimumise kuupäevad.

Kõik koolitust puudutav lisainfo ja ka eelregistreerimine:

Piret Karu, Tõrva Linnavalitsus, piret@torva.ee või telefonil 76 65 313.

Koolituse teoreetiline osa toimub 11. septembril kell 10.00-17.00 Tõrva kultuurimajas, praktilise osa toimumise ajad lepitakse kokku kohapeal individuaalselt. Toitlustamine kohapeal osalejatele tasuta.