« Tagasi

Tõrva Avatud Noortekeskusel on uus juhataja

Tõrva Avatud Noortekeskuses alustas 1. septembril tööd uus juhataja, kelleks on Maila-Liisa Liiv.

Maila-Liisa on oma haridusteed alustanud Tõrva Gümnaasiumis, jätkates seejärel õpinguid C.R. Jakobsoni Gümnaasiumis ning omab praeguseks hetkeks magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal.

Tal on nii projektijuhtimise kui ka ürituste korraldamise kogemused ning on varasemalt aktiivselt kaasa löönud ka näiteks Kaitseliidu tegevustes ja Õpilasomavalitsuses. Maila-Liisa on ise oma plaanide kohta noorsootöös öelnud, et peab eelkõige oluliseks, et noortel oleks piisavalt vabaaja tegevusi ning võimalusi osaleda erinevates projektides, mis aitavad neid tulevikus nii hobidega tegelemisel, karjäärivalikutel kui ka tööelus. Lisaks hindab Ta seda, et arenguplaanid oleksid täidetud, eelarve tasakaalus ning noortega tegeleksid motiveeritud inimesed.

Usume, et Maila-Liisal on potentsiaali ja motiveeritust anda maksimaalne panus Tõrva Avatud Noortekeskuse tegevusele ja arendamisele ning ka Tõrva piirkonna noorsootöösse laiemalt.

Piret Karu
Tõrva abilinnapea