« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tõrva Linnavalitsuse 20.05.2015 korraldusega nr 97 on algatatud Viljandi tänava ja Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee vahelise maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.0908.10.2017 linnavalitsuses (Kevade 1, Tõrva) lahtiolekuaegadel.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka kodulehel www.torva.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul esitatakse detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid, siis toimub detailplaneeringu ettepanekuid käsitlev avalik arutelu 11.oktoobril 2017 kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade tn 1).

Kummalegi krundile on lubatud kuni  kolme  kuni  kolmekorruselise  ärihoone  ehitamine  koos  neid  teenindava parkimise,  haljastuse  ja  tehnovõrkudega.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tõrva linnas maaüksused Viljandi tn 28 (katastriüksuse tunnus 67001:001:0056) ja Viljandi tn 30 (katastriüksuse tunnus 82301:001:0019) ja osaliselt ümbritsevad teed – põhimaantee nr 6 Valga-Uulu (ehk Viljandi tänav Tõrvas), kõrvalmaantee nr 23167 Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme ja Ravila tänav. Planeeringuala suurus on 0,8 ha.