« Tagasi

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 20. septembril

Tõrva Linnavolikogu istung toimub 20.septembril 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Linnavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Linnavalitsuse informatsioon
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

2. OÜ Tõrva Tervisekeskus ümberkujundamine
Ettekandja: linnapea Maido Ruusmann

3. 2017.aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: keskkonnaosakonna juhataja Maarja Pokk

5. Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla huvihariduse ühiskava 2017-2018 kinnitamine

Ettekandja: abilinnapea Piret Karu
Kaasettekandja: hariduse ja noorsootöö komisjoni esimees Eero Viisu

Määruste eelnõud

 

Kalle Vister
Volikogu esimees