« Tagasi

TAAGEPERA KÜLA KAUGKÜTTEPIIRKONNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AVALIK VÄLJAPANEK

Tõrva Vallavolikogu  21.11.2017 otsusega nr 32 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule „Taagepera küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027".

Avalik väljapanek toimub ajavahemikus 22.11.2017 – 05.12.2017 Tõrva valla kodulehel.

Taagepera küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava ning Linna küla, Ala küla ja Helme aleviku soojamajanduse arengukava avalik arutelu toimub 08.12.2017  kell 15.00 Helme vallamajas, Tartu tn. 20 Tõrva

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tõrva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile torva@torva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kevade tn 1, Tõrva vald, Tõrva linn 68605, Valgamaa.