Ehitus ja planeerimine

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Abivallavanem Aivar Uibu   515 3546
aivar.uibu(at)torva.ee
 Keskkonnaosakonna
 juhataja
Terje Tomson
teenistussuhe peatunud
 

766 5318
terje.tomson(at)torva.ee

 Keskkonnaosakonna
 juhataja
Maarja Pokk T 08:00-12:00
N 15:00-17:00
766 5318
maarja.pokk(at)torva.ee
 Omandireformi
 spetsialist
Aime Vahtre   766 5319
aime.vahtre(at)torva.ee