Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga tn 58a, 68606 Tõrva

Telefon: 766 5335
E-post: mommik(at)torva.ee

Direktor võtab lapsevanemaid vastu: 

T 09.00-11.00, N 16.00-18.00

 

Amet

Nimi

Kontakt

 

Direktor

 

Urve Saks

766 5335

mommik(at)torva.ee

 

Muusikaõpetaja

Jaana Oberst

 

766 5335

 

Liikumisõpetaja

 

Liia Ruusmann

 

766 5335

 

Eripedagoog

 

Maarika Soomets

 

766 5335

 

Meditsiiniõde

 

Lea Saar

 

766 5335

 

Majandusjuhataja

 

Tiiu Kalliste

 

766 5335

 

Peame oluliseks...

Armastades uudsust ja muutumist, tarku tegusid, isemõtlemist ja isetegemist, jälgime oma töös esivanemate tavasid ning oma maja traditsioone.
 

Lasteaed asub spetsiaalselt selleks otstarbeks 1975a. ehitatud hoones, eemal sõiduteest ja kiviviske kaugusel metsast ning Riiska järvest. Asutus avati 20. oktoobril 1975.a. majanditevahelise lasteaiana. 1992.a. läks lasteaed üle Tõrva linna haldusesse.


Meie põhiülesanne on luua tingimused, et igas lapses areneks loovus, nutikus, kriitikavõime ja sotsiaalne tundlikkus nii, et ta oleks valmis minema edasi järgmisse etappi-kooli.


Väga tähtsaks peame:

  • tervise hoidmist ja loodusega kooskõlas kasvamist;
  • lapsekeskset lähenemist õpetamisele-kasvatamisele;
  • lapsekeskse rühmakeskkonna kujundamist, valikute võimaldamist;
  • iga lapse eripära ja huvidega arvestamist;
  • koostööd lapsevanematega, nende kaasamist õppe- ja kasvatustöösse;
  • meeskonnatööd, avatud ning avameelset suhtlemist.