Osutatavad sotsiaalteenused

Toimetulekuraskustes isikutel on võimalus liituda pilootprojektiga "Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu".
 
Projekti raames pakutakse inimestele tasuta nõustamisteenuseid ja tehakse juhtumipõhist võrgustikutööd. Projektis osalevatele inimestele pakutavad nõustamisteenused on:
 • psühholoogiline nõustamine, sh perenõustamine;
 • võlanõustamine;
 • tugiisikuteenus.
Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti Sotsiaalkindlustusameti piirkondlike koordinaatorite ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostöös. Vaata lisa
 
 • koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord
 • isikliku abistaja teenuse osutamise kord
 • igapäevaelu toetamise teenus
 • ITAK-i teenuste vahendamine
 • invatehniliste abivahendite laenutamine
 • pesemise- ja pesupesemisteenuse osutamine 
 • sotsiaalnõustamine
 • pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamine ja nende edasitoimetamine Tartu Pensioniameti Valga osakonda
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotluste vormistamine ja edasitoimetamine Tartu Pensioniameti Valga osakonda
 • puuetega inimestele hoolduse vormistamine
 • hooldekodusse paigutamine
 • eestkoste vormistamine
 • erihooldusele paigutamine 
 • lastekaitse ja laste hoolekanne
 • puudega inimeste sõiduki parkimiskaartide väljastamine
 • isikliku abivahendi kaartide vahendamine
 • vajadusel tasuta kasutatud riiete andmine
Supiköök Tartu 1, Tõrva E-R 11:30-13:00