Pakendikonteinerite asukohad

Paber ja papp

1. Metsa tn 2 vastas haljasalal (AS Eesti Keskkonnateenused)

2. Lasteaed "Mõmmik" parklas (ETO)

3. Tõrva Gümnaasiumi juures (ETO)

Kui on võimalus vanapaberit küttekoldes põletada, võib seda teha. 

Alates korraldatud jäätmeveo kehtestamisest jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab vanapaberi jaoks olema eraldi konteiner, kui kinnistul on 5 ja enam korterit.

Segapakend ja klaaspakend                                                    

Linnas asuvad ETO pakendikonteinerid

Aadress

Pakendi liik

Kont. maht

Kont. arv

Teenindaja

Ehitaja tn 6a

segapakend

2,5

1

AS Ragn-Sells

Metsa tn 1a

segapakend

2,5

2

AS Ragn-Sells

Metsa tn 1a

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Aasa tn

segapakend

2,5

1

AS Ragn-Sells

Aasa tn

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Valga tn 58b

segapakend

2,5

2

AS Ragn-Sells

Tõrviku kaupluse parkla

klaaspakend

3

2

RP Pakend

Kaarlimäe kauplus

segapakend

2,5

1

AS Ragn-Sells

Kaarlimäe kauplus

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Ehitaja tn 1;3

segapakend

1,1

1

AS Ragn-Sells

Ehitaja tn 1;3

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Ehitaja tn 9

segapakend

1,1

1

AS Ragn-Sells

Ehitaja tn 9

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Valga tn 66

segapakend

1,1

1

AS Ragn-Sells

Valga tn 66

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Tõrva Gümnaasium

klaaspakend

3

1

RP Pakend

Linnas asuvad TVO pakendikonteinerid

Aadress

Pakendi liik

Maht

Kont. arv

Teenindaja

Kruusa ja Kalda nurk segapakend  0,6 1 AS Ragn-Sells
Spordi ja Puiestee nurk segapakend  0,6 2 AS Ragn-Sells
Ehitaja 9 segapakend  0,6 2 AS Ragn-Sells
Tõrva Gümnaasium segapakend  0,6 1 AS Ragn-Sells

Linnas asuvad EPR pakendikonteinerid

Aadress

Pakendi liik

Kont. maht

Kont. arv

Teenindaja

Kooli ja Kruusa tn ristmik

segapakend

0,6

1

Prügitont OÜ

Ehitaja tn 4 juures

segapakend

0,6

2

Prügitont OÜ