Tõrva linna raamatukogud

Raamatukoguteenust pakuvad Tõrva linnas Tõrva Lasteraamatukogu ja Tõrva Linnaraamatukogu. Lisaks Tõrva Gümnaasiumi raamatukogu, mille tegevus on suunatud gümnaasiumi õpilastele.