Reklaam

Tõrva Vallavalitsus väljastab reklaami avalikustajale reklaamiloa 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

Palume reklaamiloa taotluse esitamisel sellega arvestada ning taotlus esitada aegsasti!