Lasteaed Mõmmik rühmad ja personal

Rühm

Õpetaja

Koormus

Haridus

MÕMMIBEEBID

Sõimerühm

Eda Markov

1,0

Kesk-eri

Elve Pärnaste

1,0

Kesk eri

MESIKÄPAD

Lasteaiarühm 3-6a.

Ines Piller

1,0

Kõrgem

 

 

 

NUUSKMÕMMIKUD

Lasteaiarühm 3-6a.

Siivi Kichno

1,0

Kõrgem

Marje Ode

1,0

Kõrgem

KAISUKARUD

Lasteaiarühm 3-6a.

Asti Železnjakova

1,0

Kesk-eri

Marju Palk

1,0

Kõrgem

MÜRAKARUD

Koolieelikud 6-7a.

Kaire Rändur  /Anneli Külm/

1,0

Kõrgem  / kesk/

Reet Leppik

1,0

Kesk

MESIMUMMUD

Liitrühm 2-4.a.

Laivi Valgepea

1,0

Kõrgem

Leili Kuum

1,0

Kesk-eri

MUUSIKAÕPETAJA

Jaana Oberst

1,0

Kõrgem

KUNSTIÕPETAJA

Margit Drenkhan

0,5

Kesk -eri

LIIKUMISÕPETAJA

Liia Ruusmann

1,0

Kõrgem

ERIPEDAGOOG

LOGOPEED

Maarika Soomets

Tiiu Kütt

0,5

0,5

Kõrgem

Kõrgem

 

  • Direktor Urve Saks 
  • Majandusjuhataja Tiiu Kalliste
  • Meditsiiniõde Lea Saar
 
Tõrva lasteaias Mõmmik töötab 6 õpetajaabi:
  • Olga Aab
  • Irja Mändla
  • Kersti Luik
  • Tiina Kender
  • Elve Luik
  • Marlyn Metsoja / Dagmar Laidsalu