Tõrva Linnaraamatukogu poolt pakutavad teenused

Lugejaks vormistamine - lugejaks vormistamisel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument. Kui lugeja on oma allkirjaga tõendanud, et ta kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja, saab ta lugejapileti. Pilet on tasuta. Lugejapileti kaotamisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu. Kaotatud pileti asendamine maksab täiskasvanutele 2.00 €, õpilastele 1.00  €. Lugejapileti omamine annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid, k.a. AIP. Oma kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda.

Teavikute kojulaenutamine - tagastamistähtaeg 1 kuu, enamkasutatavatel teavikutel 2 nädalat, perioodikal 3 päeva. Koju ei lanutata teatmeteoseid, viimase nädala ajalehti ja ajakirju! Teavikute kohalkasutuses on eriti väärtuslikud teatmeteosed.

RVL - raamatukogudevaheline laenutus. RVL-i kaudu on raamatukogu lugejail võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti raamatukogudest (väljaarvatud maakonna raamatukogudest) tasuta. RVL-i kaudu saab tellida raamatuid, noote ning ajakirja- ja ajaleheartiklite koopiaid. Koopiad on tasulised. RVL-i kasutamisel maksab lugeja teaviku tagasisaatmise postikulu. Tellida ei saa enne 1945.a. ilmunud trükiseid.

AIP – Avalik Internetipunkt

Hinnakiri

Kaotatud või kõlbmatuks muutunud lugejakaardi asendamine

  • täiskasvanule - 2,00 €
  • õpilasele - 1,00 €

Koopiate tegemine, väljatrükk arvutist

  • must-valge tekst (1 lk) - 0,20 €
  • must-valge pilt (1 lk) - 0,50 €
  • värviline tekst (1 lk) - 1,00 €
  • värviline pilt/plakat (1 lk) - 2,00 €

Skaneerimine (1 lk) - 0,20 €

Hinnad kehtivad alates 01. märts 2015.