Ürituste kava

UUE ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK JA RÜHMADE ALAEESMÄRGID

Kinnitada 2017/2018 õppeaasta motoks:

"Hoian ja hoolin".

Kinnitada 2017/2018 õppeaasta põhieesmärkideks:                                                                                                    

1) Väärtustame mängu - laps õpib mängides, huvitava ja loova tegevuse käigus. Laps matkib mängudes erinevaid rolle; rakendab loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast keskkonnast.

2) Õpime koostööd - laps harjutab koostööd teiste laste ja täiskasvanutega läbi koos mängimise, uurimise ja avastamise. Laps suudab mängu käigus  olukordi lahendada ja jõuda kaaslastega kokkuleppele.

3) Laps väärtustab oma juuri (EV 100).

4) Oleme terved - liigume palju värskes õhus, planeerime aktiivõppetegevusi õuealal ja lasteaia lähiümbruses, matkame.

Rühmade alaeesmärgid:

Mõmmibeebid

 1. Laps on läbi loovmängude omandanud erinevaid sotsiaalseid oskusi
 2. Laps on saanud läbi ühisürituste ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamise teadmisi eesti kultuuritraditsioonidest.
 3. Laps on omandanud mõne liisusalmi.

Mesikäpad

 1. Laps väärtustab oma juuri, on omandanud teadmisi kodumaa ajaloost, tavadest jms.
 2. Lapsel on läbi erinevate loovtegevuste arenenud fantaasia, sõnaline ja tegevuslik           ilmekus ning oskus oma tegevust kooskõlastada kaaslastega
 3. Laps järgib üldtunnustatud väärtushinnanguid, on hooliv, toimetulev, õpihimuline ja õnnelik.
 4. Toimib ühtsetel väärtushinnangutel põhinev hea koostöö lastevanematega

Nuuskmõmmikud

 1. Laps on loov, teotahteline ja algatusvõimeline.
 2. Laps oskab pidada dialoogi: on suuteline kaaslast kuulama ja ennast arusaadavalt väljendama.
 3. Laps on kaaslase suhtes viisakas ja hooliv, teise eripärade suhtes tolerantne.
 4. Laps väärtustab nii Eesti kui ka teiste kultuuride traditsioone.
 5. Laps märkab ja naudib looduskeskkonda.

Kaisukarud

 1. Laps väärtustab  Eesti ja oma rahva kultuuritraditsioone
 2. Laps hoolib enda ja teiste tervisest, oskab igapäevaelus eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke tegureid.
 3. Kasutades erinevaid mänguliike on laps omandanud eakohased üldoskused ( tunnetus-,õpi- ja  sotsiaalsed) ning koolivalmiduse.

Mürakarud

 1. Laps on omandanud läbi erinevate tegevuste oskuse olla kaaslaste suhtes tähelepanelik, kaastundlik ja viisakas.
 2. Lapse kõne on arenenud läbi mängude ja erinevate liisusalmide
 3. Lapsel on kujunenud eneseteenindamise oskused ja oskus täita rühma reegleid
 4. Lapsel on kujunenud positiivne hoiak nii ümbritsevasse keskkonda kui ka tervislikku eluviisi

Mesimumm

 1. Lapsel on läbi erinevate mänguliikide arenenud loovus ja koos tegutsemise oskused.
 2. Laps on läbi erinevate tegevuste saanud teadmisi eesti kultuuri-, ja rahvatraditsioonidest
 3. Laps tunneb rõõmu liikumisest värskes õhus ning oskab hoida ja hoolida ümbritsevast keskkonnast.

September

Mõmmiku Mihklikuu
 
 • 28.08. - Pedagoogiline nõupidamine  - 2017/2018 õ. a. tegevuskava arutelu 
 • 31.08. - Pedagoogiline nõupidamine - 2017/2018 õ. a. tegevuskava arutelu ja kinnitamine 

Üritused lastega

 • 01.09. - Tarkusepäev (vastutavad Kaisukarude, Mesikäpade rühma õpetajad)
 • 14.09. - Vanavanemate päeva tähistamine Koduloomuuseumis (Liia Ruusmann, Mõmmibeebide rühma õpetajad)
 • 19.09. - Rõõmulill „Ettevaatust, sebra." Kell 9:30, pilet 2.20
 • 22.09. - Sügise alguse matk (rühmad)
 • 29.09. - Mihklipäeva spordipäev (Liia Ruusmann, Urve Saks, Margit Drenkhan)

Töötajad

 • 15.09. - Meeskonnatöö koolitus töötajatele (koolitus toimubNõiariigis)

Koostöö lastevanematega

 • Ajavahemikus 18.09.-22.09. rühmade lastevanemate koosolekud
 • 27.09 - kell 17:15 Lastevanemate üldkoosolek
 • Indiv. vestlused lastevanematega
 • Lastevanemate kaasamine EV 100 kajastamisse

Oktoober

Mõmmikute Viinakuu

Üritused lastega

 • 09.10.  - Õpetajate päev - Ugala teatri ühiskülastus
 • 9.-13.10. - Mulgi nädal (rühmad)
 • 12.10. - Mulgi lipu päev (Urve Saks ja rühmad)
 • 18.10. - Teater Rõõmulill „Ma ei mängi sinuga." Kell 11:00, pilet 2.20
 • 20.10. - Lasteaia sünnipäeva tähistamine koos vanematega : tõrvikumatk ümber järve
Koostöö lastevanematega
 • Individuaalsed vestlused lapsevanematega
 • 20.10. Lasteaia sünnipäeva tähistamine 
 • Lastevanemate kaasamine EV 100 kajastamisse

November

Mõmmikute Mardi- ja Kadrikuu

 • 22.11. - Pedagoogikanõukogu

Üritused lastega

 • 02.11. - Hingedepäeva tähistamine (Urve Saks)
 • 08.11. - Mikumanni teater „Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest." Kell 11:15, pilet 2.20
 • 09.11. - Tsirkuseõhtu isadega (Mardipäeva ja Isadepäeva tähistamine)- (Marje, Marju, Siivi).
 • 24.11. - Kadrikarneval

Koostöö lastevanematega

 • Indiv. vestlused lapsevanematega
 • Lastevanemate kaasamine EV 100 kajastamisse.
 • 27.11.-01.12. -  Päkapikkude  meisterdamine koos vanematega jõulusaali kaunistamiseks

Detsember

Mõmmikute Jõulukuu

Üritused lastega

 • 4.12. - Jõulusaali kaunistamine (Margit Drenkhan, Sandra Karu, Leili Kuum, Laivi Valgepea)

Jõuluootusaja hommikud

 • 04.12. (Mesikäpad, Kaisukarud)
 • 12.12. (Mesimummid, Mürakarud)
 • 19.12. (Mõmmibeebid, Nuuskmõmmikud)

Jõulupeod

 • 18.12. Mesimummid 17.00
 • 19.12. Mõmmibeebid 15.30 ja Mesikäpad 17.00
 • 20.12. Mürakarud  17.00
 • 21.12. Kaisukarud 17.00
 • 22.12. Nuuskmõmmikud 17.00
 • 21.12. Talve sünnipäev (rühmas)

Koostöö lastevanematega

 • Indiv. vestlused lapsevanematega
 • Lastevanemate kaasamine jõulupidude ettevalmistamisse

Jaanuar

Mõmmikute Helmekuu

 • 24.01. - Pedagoogiline nõupidamine. Poolaasta kokkuvõte õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmisest, täiendavate ürituste lisamine tööplaani.  Lahtised tunnid kolleegidele

Üritused lastega

 • 05.01. - Jõulukuuse ärasaatmine
 • 16.01. - Nipitiri „Võluleib." Kell 11:15, pilet 2.20
 • 24.01. - Pedagoogiline nõupidamine (I poolaasta kokkuvõte)
 • 29.01 - Helmetööde näitus
 • 31.01. Talvine spordipäev koos vanematega (Liia Ruusmann)

Koostöö lastevanematega

 

 • 31.01. Talvine spordipäev koos vanematega (Liia Ruusmann)
 • Indiv. vestlused lapsevanematega
 • Lastevanemate kaasamine EV 100 kajastamisse

Veebruar

Mõmmikute Küünlakuu

 • Lahtised tunnid kolleegidele

Üritused lastega

 • 07.02. - Onu Ervini lasteteater, kell 9:30, pilet 2.20.
 • 13.02. - Vastlapäev (Liia Ruusmann, Sandra Karu)
 • 14.02. - Sõbrapäeva – vanema õe ja venna nädal.
 • 22.02. - EV sünnipäeva tähistamine (pidulik vastuvõtt lipu sissetoomisega)
 • Kohtumised Tõrvaga seotud inimestega "Meie inimesed"

Koostöö lastevanematega

 • Indiv. vestlused lapsevanematega
 • Lastevanemate kaasamine EV 100 kajastamisse
 • 12.-22.02 - Avatud töötuba kunstiklassis Sinimustvalge paela punumine koos vanematega (Margit)

Märts

Mõmmikute Linnukuu

 • Lahtised tunnid kolleegidele

Üritused lastega

 • 8.03. - Tüdrukute päev (rühmad)
 • 12.-16.03. - Emakeelse muinasjutu rääkimise nädal (rühmad)
 • 14.03. - Emakeelepäev
 • 14.03. - Horre Saluste „Imerohi". Kell 10:15, pilet 2.20.
 • 20.03. - Kevade alguse matk (rühmad)
 • 26.-29.03. - Lihavõttenädal (rühmad)
 • Kunstiklassis Loovtööde näitus

Koostöö lastevanematega

 • Indiv. vestlused lapsevanematega

Aprill

Mõmmikute Jürikuu

 

 • Lahtised tunnid kolleegidele

Üritused lastega

 • Loovtööde näitus
 • 02.04. - Naljaluuletuste päev
 • 04.04. - Anne Velli teater  „Tere, tere üle mere." Kell 11:00, pilet 2.50.
 • 16.-26.04. - Südamenädala üritused
 • 23.04. - Südamenädala matk koos lastevanematega
 • Poiste päev
 • Spordipäev
 • Volbripäeva tähistamine "Meeltega metsa"

Koostöö lastevanematega

 • Arenguvestlused
 • 23.04. - Südamenädala matk koos lastevanematega
 • Aprill-mai - Kunstiklassis nukutoa meisterdamine koos vanematega

Mai

Mõmmikute Õiekuu

 • 09.05. - Pedagoogiline nõupidamine. Kooliminejate nimekirja kinnitamine
 • 23.05. - Pedagoogiline nõupidamine. Õppeaasta kokkuvõte õppe –kasvatustöö eesmärkide täitmisest ning uute õppe-kasvatustöö eesmärkide püstitamine 2018/2019

Üritused lastega

 • 10.05. - Emadepäeva tähistamine
 • 31.05. - Kooli saatmise pidu
 • Rühmade matkad, piknikupäevad loodusesse

Koostöö lastevanematega

 • Individuaalsed vestlused lapsevanematega
 • Arenguvestlused lastevanematega
 • Ettevalmistused lõpupeoks

Juuni

Mõmmikute Jaanikuu

Üritused lastega

 • 01.06. - Lastekaitsepäeva tähistamine liivalinnaku ehitamisega
 • Rühmade matkad loodusesse

Koostöö lastevanematega

 • Individuaalsed vestlused lapsevanematega