Ürituste kava

UUE ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRK JA RÜHMADE ALAEESMÄRGID

Õppeaasta moto: 
Õues avastan ja uurin, toas arutlen ja hoolin
 
Õppeaasta üldteema: 
OLEN RÕÕMUS, LOOV JA JULGE!  
 
Õppe-, kasvatustöö põhieesmärgid:
1.Laps õpib vahetult loodust kogedes ja oma teadmisi teistele vahendades
2. Laps on omandanud ümbritsevast keskkonnast eluterved väärtushinnangud
3.Eesti kultuuritraditsioonide säilitamine läbi pärimuspõhiste mängude, vanasõnade ja mõistatuste 
4. Tihe koostöö rühma meeskonnas toetab laste arengut
5. Lapsel on kujunenud tervislikud eluviisid ja oskus käituda ohutult(sh. arvestada eakaaslaste erivajaduste ja eripäraga).
 
Rühmade alaeesmärgid:
 
MÕMMIBEEBID
1. Laps õpib väärtushinnanguid läbi mängu ,looduse ja vanavanemate tarkuse
2. Laps õpib tervislikke eluviise läbi erinevate tegevuste ja aktiivse liikumise..
3. Eneseteenendusoskused  kujunevad koostöös koduga 
 
MESIKÄPAD.
1. Lapsed väärtustavad ja hoiavad loodust ning õpivad ümbritsevat keskkonda tunnetama läbi õuesõppe.
2. Lapsed  tunnetavad end ühtse meeskonnana, oskavad teha koostööd nii täiskasvanute, oma rühma laste kui ka kogu maja lasteperega
3. Lapsed  omandavad häid käitumistavasid ja viisakusväljendeid läbi mitmekesise mängu ja loovtegevuse
4. Lapsed on omandanud oskuse märgata ja hoolida
 
NUUSKMÕMMIKUD 
1. Laps oskab olla sõbralik ja hooliv kaaslaste suhtes
2. Laps tuleb hästi toime eneseteenendamisega  ja igapäeva tegelustega
3. Laps tunneb huvi teda ümbritseva keskkonna vastu, oskab vaadelda ja kuulata.
 
KAISUKARUD
1. Laps oskab väärtustada Eesti ja kodukandi kultuuritraditsioone
2. Läbi igapäevaste õppe –ja kasvatustegevuste on lapsel kujunenud teisi arvestavad väärtushinnangud ja sotsiaalsed oskused.
3. Lastes on kujunenu keskkonnateadlikkus ning hooliv suhtumine ja käitumine
 
MÜRAKARUD
1. Laps on omandanud oskused ja kogemused koostöö tegemiseks kaaslastega, kasutades saadud teadmisi ja arvestades ühiselu reegleid.
2. Laps oskab kuulata kaaslase ettepanekuid, tunnustada ja arvestada meeskonnatöös rollide jaotumist.
3. Laps julgeb loovalt tegutseda igas olukorras- tugevdades vaimset ja füüsilist tervist.
4. Laps on koostöös koduga saavutanud nii füüsilise kui vaimse koolivalmiduse. 
 
MESIMUMM
1. Lapsel on kujunenud eneseteenindamise oskused ja oskus täita rühma reegleid
2. Lapse kõne on arenenud läbi mängude ja erinevate liisusalmide
3. Lapsel on kujunenud positiivne hoiak nii ümbritsevasse keskkonda kui ka tervislikku eluviisi.

SEPTEMBER

 

KUU TEEMA:

„Tere lasteaed! Tere sügis!"

 

29.08 2016 Pedagoogiline nõupidamine

2016/2017 õ. a. tegevuskava arutelu ja kinnitamine            

 ÜRITUSED LASTEGA

01.09.        Tarkusepäeva üritus õues –Tarkuseterade otsimine

22.09. Sügise sünnipäeva  Lehekarnevali samba

29.09 Mihklipäeva  tähistamine- Koristame lasteaia ümbruse  metsaradadelt sinna suvega tekkinud prahi.

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA
  • Ajavahemikus 12.09.-23.09. rühmade lastevanemate koosolekud
  • 29.09. Mihklipäevanäituseks tööde ettevalmistamine

 

OKTOOBER

 

KUU TEEMA:

Kirjud-mirjud kummikud!"

 

 

 

 

 

 

ÜRITUSED LASTEGA

03.10.  Jooksupäev

05.10. Õpetajate päeva tähistamine

15. 10  Ülemaailmne kätepesu päev  -ennetame grippi

16. 10   Ülemaailmne toidupäev    - maailmas palju lapsi kes ei saa piisavalt toitu

20.10. Lasteaia sünnipäeva tähistamine koos vanematega, tõrvikumatk ümber järve

27.10. Etendus "Päikseke õpib nägema" (teater Rõõmulill)

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Individuaalsed vestlused lapsevanemateg

*  Lastevanemate  üldkoosolek

*  20.10. Lasteaia sünnipäeva tähistamine koos vanematega, tõrvikumatk ümber järve.

PERSONALILE:

Nahavedamise lõuna – tantsuga stressi ja pingete vastu –personaliüritus  iga kuu kolmanda nädala neljapäeval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

 

KUU TEEMA:
„Naks-naks november!"

 

 

 

 

 

23.11 2016 Pedagoogikanõukogu

Erivajadusega laps

 

ÜRITUSED LASTEGA

02.11. Hingedepäev

10.11. Isadepäeva tähistamine.- mardipäev

23.11. Etendus "Lamba samba" (Miku-Manni teater)

25.11. Kadripäeva tähistamine
28.11. Jõuluvalguse toomine - 1. advent

Sibula- ja küüslaugupäev rühmas "Sibula ja küüslauguga gripi vastu"

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Individuaalsed vestlused lapsevanematega

 

DETSEMBER

 

KUU TEEMA:

„Päkapikumaa on imeline maa!"

 

ÜRITUSED LASTEGA

Jõuluootusaja hommikud

05.12.

12.12.
19.12

Jõulupeod

16.12. Nuuskmõmmikud ja Mesimummid

19.12. Mõmmibeebid ja Mesikäpad

20.12. Kaisukarud

21.12. Mürakarud

 

13.12. Piparkooginäitus Kes küll nii ilusad pipargoogid tegi ????

Õueala kujundamine päkapikualaks- koostoos lastevanemate ja noortemajaga

21. dets. Talve algus

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Lastevanemate kaasamine jõulukuu tegemistesse ja jõulude ettevalmistustele

 

JAANUAR

 

KUU TEEMA:

"Tõeline talvekuu!"

 

 

25.01. 2017 .a.

Pedagoogiline nõupidamine:

1.      Poolaasta kokkuvõte õppe –kasvatustöö eesmärkide täitmisest, täiendavate ürituste lisamine tööplaani

 

           lahtised tunnid kolleegidele

ÜRITUSED LASTEGA

02.-06.01. Jõulukuuse ärasaatmine - rühmade jõulukavade esitamine
30.01. Näitus "Talv pildil"

30.01. Etendus "Sinisaba seiklused" (teater Nipitiri)

 

Rahvusliku käsitöö päev

Talvemängude päev

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Individuaalsed vestlused lapsevanematega

 

VEEBRUAR

 

KUU TEEMA:

"Ilus isamaa!"

 

 

 

 

                lahtised tunnid kolleegidele

 

ÜRITUSED LASTEGA

13.02. Etendus "Mina ja Mina" (Sussi teater)

14.02. Sõbrapäeva tähistamine
23.02. EV sünnipäeva tähistamine
28.02. Vastlapäev

Õdus õhtu koos vanavanematega

 

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA.

*  Individuaalsed vestlused lapsevanematega

*  Osalemine avatud uste nädalal

 

MÄRTS

 

KUU TEEMA:

"Teatriga kevadesse!"

 

    

 

 

 

 

 

 lahtised tunnid kolleegidele

ÜRITUSED LASTEGA

14.03. Emakeelepäev

15.03. Etendus "Mängult ja päriselt" (Miku-Manni teater)

20.03. Kevade alguse tähistamine

"Suured mängivad väikestele" - näidend õpetajatelt lastele
Rühmade etendused

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

 

*  Individuaalsed vestlused lapsevanematega

 

APRILL

 

 

KUU TEEMA:

"Naer toob tervise!"

 

 

 

     lahtised tunnid kolleegidele

ÜRITUSED LASTEGA

 

04.04. Naljapäev - Triibulised ja täpilised

06.04. Veepäev "Vesi meie elus"

20.04. Etendus "Heategu" (Lepatriinu teater)

17.-21.04. Südamenädala üritused

17.-21.04. Spordipäev koos vanematega

28.04. Volbripäeva tähistamine "Nõiad saavad targaks!"

29.04. Rahvusvaheline. tantsupäev - see on pühapäev

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Arenguvestlused

*  17.-21.04. Spordipäev koos vanematega

 

MAI

 

KUU TEEMA:

"Õites maikuu!"

 

 

 

 

 

 

 

17.05. Pedagoogiline nõupidamine:

1.Kooliminejate nimekirja kinnitamine

31.05. Pedagoogiline nõupidamine:

1.Õppeaasta kokkuvõte õppe –kasvatustöö eesmärkide täitmisest

2. Uute õppe kasvatustöö eesmärkide püstitamine

 

ÜRITUSED LASTEGA

11.05. Emadepäeva tähistamine

"Emad tantsivad ja võimlevad koos lastega"

 

26.05. Koolisaatmispidu   kell 17.00

Rühmade matka-piknikupäevad loodusesse

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

*  Individuaalsed vestlused lapsevanematega

*  Ühised ettevalmistused lõpupeoks.

*  Arenguvestlused lastevanematega

 

Õuesõppepäev " Osake loodusest" –koos vanematega

 

JUUNI

 

KUU TEEMA:

„Suvele vastu"

ÜRITUSED LASTEGA

01.06. Lastekaitsepäeva tähistamine Liikumismängude päev

KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

Individuaalsed vestlused lapsevanematega