Avalik Internetipunkt

Tõrva Linnavolikogu määrus nr. 38 
16. detsember 2008.a.

§ 6. Avaliku internetipunkti kasutamine

(1) Avaliku internetipunkti arvutite kasutamine on külastajatele tasuta. AIP on avatud vastavalt raamatukogu lahtioleku aegadele.

(2) Arvuti kasutuse õiguse saab isik,  kes täidab käesoleva eeskirjaga sätestatud reegleid. 

(3) Maksimaalne kasutusaeg ühele külastajale on 55 minutit. Vaba arvuti olemasolul saab külastaja kasutusaega pikendada korraga üheks kasutusajaks. Arvuti kasutamiseks on vajalik  eelregistreerimine raamatukogus kohapeal või telefoni teel. Eelregistreeruda saab korraga üheks kasutusajaks. Kasutusaeg algab täistunnil.

(4) Korraga tohib ühe arvutiga töötada kuni kaks kasutajat.

(5) Kõikidest arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama raamatukoguhoidjat.

(6) Töö lõpetamisel peab kasutaja sulgema kõik enda poolt avatud programmid. 

(7)  Keelatud on: 

1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

2) arvuti konfiguratsiooni muutmine;

3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine; 

4) isikliku CD või USB (mäluseade) kasutamine ilma raamatukoguhoidja loata; 
5) arvuti juures söömine ja joomine; 
6) teiste raamatukogu külastajate häirimine. 

(8) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahjud hüvitab kasutaja. 

(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkuja  kaotab internetipunkti arvutite kasutusõiguse kuni üheks aastaks