Rannatoolide laenutus Vanamõisa järve ääres

Rannatoolide rentimine toimub ainult suveperioodil!
 
Rannatoole võivad  laenutada kõik, kes veedavad oma vaba aega Tõrva Vanamõisa järve rannas.
 
Rannatooli laenutustasu on 1€, lisandub 2 € tagatisraha, mille saab tagasi rannatooli tagastamisel peale kasutamist.
 
Rannatoole saab laenutada iga päev kell 11.00-19.00 (kuni töötab rannavalve). 
 
Kõik, kes kasutavad rannatoole, peavad suhtuma laenutatud varasse heaperemehelikult ja kasutama vara sihtotstarbeliselt.
 
Tooli mistahes kahjustumisel tuleb sellest koheselt teavitada rannavalvet.