Riigikogu valimised 2019

Valimiste üldinfo 

Tõrva valla valimisjaoskondade info (kaart)

Tõrva valla valimisjuht:

Signe Kiin
766 5314
signe@torva.ee

Häälte ülelugemise info

Häältelugemiskomisjon alustab Riigikogu valimiste hääletamissedelite ülelugemist 4.märtsil 2019 kell 10.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Tõrva, Kevade 1, II korrus).

 

Tõrva valla jaoskonnakomisjonid

Valimisjaoskond nr 1

Telefon: 54110411 (eelhääletamise ajal ja valimispäeval)

Esimees: Maire Appo
Aseesimees: Reelika Lipping
Liikmed: Helje Lipp, Liia Ortus, Kadri Märtson, Talvi Must, Aime Raidla, Eda Lend
Asendusliikmed: Piret Karu, Tiina Neumann

Valimisjaoskond nr 2

Telefon: 54110412 (eelhääletamise ajal ja valimispäeval)

Esimees: Merle Vatter – esimees
Aseesimees: Maija Pallon
Liikmed: Laidi Laas, Eva Karolin, Kaire Mõttus, Kairi Ruus, Tarmo Tapfer, Ülle Taal
Asendusliikmed: Külliki Jegorov, Maiu Eirand

Valimisjaoskond nr 3

Telefon: 54110413 (eelhääletamise ajal ja valimispäeval)

Esimees: Kersti Köster
Aseesimees: Saima Ilisson
Liikmed: Tiiu-Merike Paas, Rein Janno, Anne Pai, Anastasia Pastarus
Asendusliikmed: Endel Nael, Kristi Kiusalaas

Valimisjaoskond nr 4

Telefon 54110414 (eelhääletamise ajal ja valimispäeval)

Esimees: Meriliin Lend
Aseesimees: Juta Karpov
Liikmed: Virge Kalden, Aime Kaseorg, Maire Riit, Arno Loorist, Kaie Nurmela
Asendusliikmed: Anu Unt, Maie-Maili Lend

Tõrva valla valimisjaoskonnad

Tõrva valla territooriumil on Riigikogu valimistel moodustatud 4 valimisjaoskonda. 2017.aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oli jaoskondi 5, seega palume valijatelt tähelepanu muudatuste osas.

Samaks on jäänud Hummulis ja Riidajas asuvad jaoskonnad, Alal ei ole enam püsivat jaoskonda, muutunud on Tõrva ja Helme jaoskondade piirid. Helme jaoskond on ühtlasi mobiilne, see tähendab, et hääletamisruum asub erinevatel eelhääletamise päevadel erinevates kohtades.

Valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad ja hääletamise ajad on järgmised:

 Nr Asukoht Hääletamine
 1 Tõrva turismiinfopunkt, Valga tn 1, Tõrva linn

25.-27.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
03.märts 2019 kell 09.00-20.00

 2

Taagepera külamaja, Taagepera mõis, Taagepera küla, Tõrva vald

25.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
 2 Ala Põhikool, Kooli, Ala küla, Tõrva vald              26.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
 2 Helme raamatukogu, Kesk tn 8, Linna küla, Tõrva vald 27.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
03.märts 2019 kell 09.00.-20.00
 3 Endine Põdrala vallamaja, Riidaja mõis/1, Riidaja küla, Tõrva vald 25.-27.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
03.märts 2019 kell 09.00-20.00
 4 Endine Hummuli vallamaja, Soe tee 4, Hummuli alevik, Tõrva vald 25.-27.veebruar 2019 kell 12.00-20.00
03.märts 2019 kell 09.00-20.00

 

Kõigis neljas valimisjaoskonnas on võimalik eelhääletamise päevadel hääletada ka väljaspool elukohta. Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Elukohajärgse valimisjaoskonna info on olemas valijakaardil ja internetist leitav aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Hiljemalt 11.02.2019 saadab Siseministeerium valijatele valijakaardid. Kui valija ei ole valijakaarti saanud, tuleks võtta ühendust vallasekretäri abi Tiina Õunpuu'ga, tel 766 5316.

Üks oluline muudatus veel: valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Tõrva valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Signe Kiin
Tõrva valla valimisjuht

                                                                                              

Valijakaartide info

Mis paber see on, mis mulle toodi?

Valijakaart on riigipoolne informatiivne teavitus valijale valimiste kohta.  Seal on teave, et  kus, millal ja kuidas saab hääletada. Seda ei pea võtma valimisjaoskonda kaasa.

Miks mina/minuga koos elav isik ei ole saanud valijakaarti?

On võimalik, et:

  • Isik on suunanud riigiportaalis Eesti.ee oma ametliku @eesti.ee lõpuga meiliaadressi igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile ja sellega nö tellinud elektroonilise valijakaardi. Need saadetakse  samaaegselt paberil valijakaartidega, kuid võib juhtuda, et paberil valijakaart jõuab mõnele aadressile varem.
  • Isiku elukoha andmeteks rahvastikuregistris ei ole kantud aadressi, kui ta reaalselt elab või tema elukoha andmed üldse puuduvad rahvastikuregistrist. Oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid saab vaadata kas Eesti.ee- s või saab minna ja tutvuda linna- või vallavalitsuses (Tallinnas linnaosavalitsuses). Samades kohtades saab ka esitada oma õiged elukoha andmed, et rahvastikuregistris muudatus teha.
  • Isiku elukoha andmeteks on rahvastikuregistris linna (Tallinnas linnaosa) või valla täpsusega aadress. Sellisel juhul paberil valijakaarti isikule ei saadeta.
  • Valijakaardid peaksid olema valijatele saadetud hiljemalt 11. veebruaril. Need ei pruugi jõuda esimesetel päevadel kõigi valijateni.

Minu aadressile saadetud valijakaardile olid märgitud isikud, kes siin ei ela?

Kui isikud enam ei ela sel aadressi, siis on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus nende isikute elukoha aadressi muutmiseks pöördudes linna- või vallavalitsuse poole (Tallinnas linnaosavalitsus). Võimalik on teha seda ka e-teenusena Eesti.ee-s.

Kust saadi minu aadress ja andmed, et mulle valijakaart tuua?

Valijakaartide saatmise korraldab Siseministeerium rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel. Kaardile on kantud rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikud, kes saavad nendel valimistel hääletada.

Olen tellinud elektroonilise valijakaardi. Miks see ei ole minuni jõudnud?

Põhjus võib olla selles, et edasisuunamine on vanast ajast e-posti aadressile, mida isik enam ei kasuta. Oma suunamist saab vaadata ja muuta (vajalik portaali sisse logimine) https://www.eesti.ee/et/minuasjad/teavitused. Valijakaarti küll uuesti sel juhul ei saadeta, kuid samas on võimalik vaadata isikule saadetud valijakaardile kantavaid andmeid riigiportaalis Eesti.ee.

Ma sain küll oma valijakaardi aga ma ei leia seda enam üles. Kust ma leian teavet, kuhu ja millal ma valima pean minema?

Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisse logimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.

Kõikide valimisjaoskondade kohta üle Eesti– kuhu ja millal hääletama saab minna -  leiab samuti teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Kaardirakenduse avalikus vaates on kirjas nii valimisjaoskonna hääletamisruumide aadressid, lahtiolekuajad, kontaktid kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Seal on teave ka hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta, mis on abiks liikumispuudega või lapsevankriga valijale. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa või kasutada erinevat liiki valimisjaoskondade leidmiseks erinevaid kaardikihte.

Ma ei soovi enam edaspidi valijakaarti!

Valijakaart saadetakse kõigile valijatele. Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib saada selle elektroonselt. Selleks tuleb suunata oma ametlik @eesti.ee e-posti-aadress igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seda saab teha Eesti.ee-s. Valijakaardi saamisest loobuda ei ole võimalik.