« Tagasi

Tõrva sai Leedus tuntuse kui perifeeria edulugu


17. juulil toimus Leedu siseministeeriumi poolt korraldatud regionaalpoliitika foorum, kuhu oli kutsutud maapiirkonna omavalitsuse konkurentsivõimelisena hoidmisest oma kogemusi jagama ka Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Ruusmann tegi konverentsil ettekande teemal „Perifeersus – innovaatilised meetodid ja traditsiooniliste kogukondade kogemused."

„Raha ja rahva koondumine suurematesse keskustesse on regionaalse tasakaalu seisukohalt suur probleem nii Leedus kui Eestis, mistõttu peab see saama senisest enam tähelepanu nii siin kui sealpool piiri," võttis Ruusmann üldiselt kokku foorumi põhifookuse.
Ruusmann rääkis oma ettekandes peamistest omavalitsuse väljakutsetest, aga ka võimalustest ja meetoditest ääremaastumise vastu võitlemisel. Räägitud teemad puudutasid nii maine, pakiautomaatide võrgustiku, noortele suunatud tegevuste, aktiivsete kogukondade, hea elukeskkonna, kaugtöö võimaluste, e-teenuste aga ka COVID-19 järgsete mõjudega seotud tegevusi Tõrva vallas. 
„Mis puudutab Tõrvat, siis tundus, et jätsime oma senise ja plaanitava tegevuse ülevaatega konverentsil osalejatele väga hea mulje, mis päädis foorumil Tõrva nimetamisega perifeeria edulooks ja mitmeski valdkonnas Leedu omavalitsustele eeskujuks seadmisega," kommenteeris Ruusmann.

Foorumil osalemise kasu hinnates märkis Ruusmann, et  selline tipptasemel rahvusvaheline foorum oli hea võimalus tutvuda Balti naabrite leedukate tegevusega regionaalpoliitika vallas, tutvustada Tõrvat väljaspool Eestit kui saada ja jagada valdkondlikke kogemusi. 
Foorumil osalesid nii Leedu ministrid, linnapead ja vallavanemad, piirkondliku poliitika eestvedajad kui ka külalised välismaalt, teiste seas Euroopa Nõukogu ja OECD esindajad. Peamiselt arutleti regionaalpoliitika ja koostöö arendamise teemadel nii Leedu kui ka Euroopa tasandil, majanduslike suhete ja omavalitsuste vahelise koostöö üle ning jagati sellekohaseid parimaid praktikaid.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann kutsuti foorumile esinema tingituna asjaolust, et eelmise aasta novembris Valgamaal toimunud Baltimaade regionaalvaldkonna ministrite kohtumisel jättis Tõrva Leedu poliitikutele mulje kui väga hästi arenenud kohast Eestimaa äärealal, mille tegevus võiks inspireerida ka Leedu maapiirkondade omavalitsusi.
Leedus on käimas uute regionaalpoliitiliste reformide elluviimine, mille eesmärgiks on vähendada ebavõrdsust suurte keskuste ja äärealade vahel. 

Fotol vasakult paremale Leedu asesiseminister Tautvydas Tamulevičius, foorumi moderaator Elena Archipovaite, Leedu Ühiskonnauuringute Keskuse vanemteadur doktor Donatas Burneika, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Skuodo vallavanem Petras Pušinskas