« Tagasi

Hanketeade: korterite akende vahetus

Tõrva Vallavalitsus kutsub osalema hanke "Korterite akende vahetus" pakkumismenetlusel.

1. ÜLDOSA
1.1 Hankija: Tõrva Vallavalitsus, registrikood 77000418 , Kevade 1, 68605 Tõrva,
Valgamaa.
1.2 Hanke nimetus: Korterite akende vahetus"
1.3 Hanketeatega seonduvatele küsimustele vastab vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu
Jaansalu tel. +372 515 6243, 766 5312 või e-posti aadressil tonu@torva.ee
1.4 Pakkumine vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on euro.
1.5 Pakkumine saata või tuua Tõrva Vallavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva, 68605,
tonu@torva.ee .

2. HANKE TÄHTAJAD
2.1 Pakkumuste esitamiste tähtaeg: 21.oktooberf 2020 kell 10.00.
2.2 Hankelepingu täitmise tähtaeg: hiljemalt kaks kuud peale tulemuste teatamist

3. TEHNILINE KIRJELDUS
Hankega plaanime vahetada kõik aknad järgmistes Tõrva Vallavalitsusele kuuluvates
korterites:
1. Tõrva vallas Kalme külas Aiapärna 7 (päevakeskus, teine korrus)
Palume pakkumisel arvestada järgmiste töödega:
1.1. Vanade akende demonteerimine ja utiliseerimine (neli akent);
1.2. Plastakende ost koos paigaldusega (viimistlus valge);
1.3. Köögi aken 1440 (laius)mm*1240(kõrgus)mm (akende jaotus 2/3 ja 1/3, mõlemad
avatavad tuulutuseks ja küljele)
1.4. Suure toa aken 2350 (laius)mm*1240(kõrgus)mm (akende jaotus ½ ja 1/2, mõlemad pooled
avatavad tuulutamiseks ja küljele)
1.5. Suure toa teine aken 2050 (laius)mm*1240 (kõrgus)mm (aken jaotatud 1/3 ja 2/3, mõlemad
avatavad tuulutamiseks ja küljele)
1.6. Vannitoa aken 1140 (laius)mm* 410(kõrgus)mm (avatav tuulutamiseks ja küljele)
1.7. Aknad tuleb paigaldada sise- ja välisviimistlusega (koos aknalaudade ja veeplekkidega)
2. Tõrva vallas Karjatnurme külas Liivanurga 9 (päevakeskus, teine korrus)
Palume pakkumisel arvestada järgmiste töödega:
2.1. Vanade akende demonteerimine ja utiliseerimine (viis akent);
2.2. Plastakende ost koos paigaldusega (viimistlus valge);
2.3. Köögi aken 1510 (laius)mm*1280(kõrgus)mm (akende jaotus 2/3 ja 1/3; mõlemad
avatavad tuulutuseks ja küljele)
2.4. Suure toa aken 2070 (laius)mm*1300(kõrgus)mm (akende jaotus ½ ja ½ , mõlemad pooled
aknast avatavad tuulutamiseks ja küljele)
2.5. Suure toa teine aken 2070 (laius)mm*1270 (kõrgus)mm (akende jaotus ½ ja ½ , mõlemad
avatavad tuulutamiseks ja küljele)
2.6. Väikese toa aken 2360 (laius)mm*1280 (kõrgus)mm (akende jaotus 1/3; 1/3; 2/3 keskel,
kõik avatavad tuulutamiseks ja küljele)
2.6. Vannitoa aken 1145 (laius)mm* 420(kõrgus)mm (avatav tuulutamiseks ja küljele)
2.7. Aknad tuleb paigaldada sise- ja välisviimistlusega (koos aknalaudade ja veeplekkidega)
3. Tõrva vallas Ala külas Jalaka 1 (sotsiaalkorter, esimene korrus)
Palume pakkumisel arvestada järgmiste töödega:
3.1. Vanade akende demonteerimine ja utiliseerimine (neli akent);
3.2. Plastakende ost koos paigaldusega (viimistlus valge);
3.3. Köögi aken 1520 (laius)mm*1460(kõrgus)mm (1/3 avatav, 2/3 mitteavatav klaas)
3.4. Suure toa aken 2140 (laius)mm*1460(kõrgus)mm (aken jaotatud kaheks, 1/3 avatav, 2/3
mitteavatav)
3.5.Väikese toa aken 1540 (laius)mm* 1460(kõrgus)mm (1/3 avatav, 2/3 mitteavatav)
3.6. WC aken 1230 mm (laius) * 670 mm (kõrgus), pool avatav, pool mitteavatav)
3.7. Aknad tuleb paigaldada sise- ja välisviimistlusega (koos aknalaudade ja veeplekkidega)

Mõõdud on antud hinnapakkumuse tegemiseks, võitja kohustub ise aknad täpsemalt üle
mõõtma ja vastavalt tarnima ja paigaldama

1. HANKELEPINGU TINGIMUSED
5.1 Maksetingimused: maksed teostatakse peale tööde vastuvõtmist ja kirjalikult vormistatud
üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
5.2 Ettemaksu ei kohaldata.

Lisainfo:
Tõnu Jaansalu
Tõrva Vallavalitsus
Vallamajanduse osakonna juhataja
5156243
tonu@torva.ee