« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 20.oktoobril 2020 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavalitsuses (Tartu 20, Tõrva) järgmise päevakorraga:


1. Ülevaade politsei tegevustest ja koostööst kohalike omavalitsustega
Ettekandja: Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm
Kaasettekandjad: Valga Piirkonnagrupi piirkonnavanem Kairi Ruus
                             piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov

2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia I lugemine
Ettekandja: arendusspetsialist Ilona Tiigi ja finantsjuht Maire Appo

4. Tõrva valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve  komisjoni esimees Ilona Osijärv

5. Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade
kinnitamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

6. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

7. Tõrva Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

8. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

9. Tõrva valla esindajate nimetamine hoolekogudesse
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

10. Tõrva linnas Spordi 1 hoone vana osa lammutamisest
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

Eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees