« Tagasi

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Tõrva Vallavolikogu otsustas 20.oktoobril 2020 kiita heaks Tõrva valla arengukava 2020-2025 ja eelarvestrateegia 2020-2024 eelnõu ning suunata need avalikule väljapanekule Tõrva valla kodulehel https://torva.kovtp.ee/.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Tõrva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile torva@torva.ee või paberkandjal allkirjastatuna Tõrva Vallavalitsusele aadressile Kevade 1, 68605, Tõrva, Valgamaa.

Kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke ettepanekuid, toimub 05.11.2020 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavalitsuse saalis arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu.