« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 17.novembril 2020 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia II lugemine,  vastuvõtmine
Ettekandja: arendusspetsialist Ilona Tiigi

3. Tõrva valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve  komisjoni esimees Ilona Osijärv

4. COVID-19 investeeringutoetuse projektide nimekirja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

5. Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa VALM 015 muutmise taotluse kohta
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

 

Eelnõud 

Enn Mihailov
volikogu esimees