« Tagasi

Tänasest taastub kontaktõpe

Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel.

Noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, sportimine, täienduskoolitus ja täiendõpe üle Eesti

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
 • tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Välitingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • rühma suurus kuni 25 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
 • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
 • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Rühma suuruse piirangud ei kohaldu:

 • riikliku õppekava järgsele tegevusele, sh kõrgkoolid;
 • spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sh Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 • riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning
 • puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.