« Tagasi

Anti Altement valiti aasta kaitseliitlaseks!

Aasta 2020 kaitseliitlaseks valiti Tõrvast pärit Anti Altement Kaitseliidu Valgamaa malevast.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid laupäeval, 13. veebruaril Tallinnas võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.

2020. aasta kaitseliitlane Anti Altement on Kaitseliidu Valgamaa maleva Helme üksikkompaniis jaoülem, tsiviilelus puidutöö tegija ja hea isa oma lastele - see on oluline osa tema elust ja praegustest tegevustest, samas pühendumusest ning aktiivsest eluhoiakust. Kunagi ei ole tema suust kuulda olnud väidet ei jõua või ei saa. Alati on ta olemas ja alati on ta osalemas. Peaaegu polegi üritusi ja õppusi, kus ei ole Antit. NAK`i lõpetamise järel 2017.a on osalenud aktiivselt väljaõppeüritustel, õppustel SIIL, KEVADTORM, SIBUL pühendunud sõduri ja jaoülemana. Viimaste aastate jooksul on jätkunud aega ja pühendumust noorte riigikaitselise hariduse toetamisel osalemisega lastelaagrites, seiklusradadel ja viimasena Riigikaitseõpetuse laager RR69 septembris 2020 Kuperjanovi jalaväepataljonis instruktori ja rühmaülemana. Ei ole ühtegi teemat ega tegevust, milles Anti ei oska kaasa rääkida.

Foto: Kristjan Prii