« Tagasi

Hanketeade: "Helme kalmistu parkla rajamine"

Tõrva Vallavalitsus kutsub osalema hanke "Helme kalmistu parkla rajamine" pakkumismenetlusel.

1.     ÜLDOSA

1.1 Hankija: Tõrva Vallavalitsus, registrikood 77000418, Kevade 1, Tõrva linn, 68605 Tõrva vald,  Valgamaa.

1.2 Hanke nimetus: „Helme kalmistu parkla rajamine" .

1.3 Hanketeate küsimustele vastab vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu tel +372 515 6243, 766 5312 või e-posti aadressil tonu@torva.ee  .

1.4 Pakkumine vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on euro.

1.5 Pakkumine tuua Tõrva Vallavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva linn, 68605 Tõrva vald või saata aadressile tonu@torva.ee  .

2.     HANKE TÄHTPÄEVAD

2.1 Pakkumuste esitamiste tähtaeg: 03.mai 2021 kell 10.00.

2.2 Hankelepingu täitmise tähtaeg: hiljemalt 3 kuud peale lepingu sõlmimist.

3.     TEHNILINE KIRJELDUS

Käesolevaga kavandatakse rajada kõvakate Helme kalmistu parklasse:

1.     Asukoht on Tõrva linna ääres asuv Helme kalmistu (katastritunnus 82303:001:0360).

Olemasolev olukord: liiva, kruusa ja mullasegune kate; mõõdud joonisel

Kavandatavad tööd:

-       Olemasoleva kihi väljakaeve koos äraveoga,

-       aluse ehituses kasutada min 25 cm liiva (filtratsioon min 1m/p) ja 20 cm killustikku

-       killustikalus fraktsioon 16/32 mm kiilutuna fraktsioon 8/16 mm;

-       Pakkuja peab lahendama teede vertikaalkalded ja andma profiili sademevete äravooluks

-       Sängituskiht

-       Tänavakivide paigaldus.

-       Olemasolevale betoonpiirdele aluse ehitamine ja sirgestamine

2.     Nõuded tänavakividele

-       Põhimaht on hall Kartanokivi 28*14*8 cm (tellija poolt kasutatud kivi alustel, asukoht Tõrva linnas Lauka tn platsil tunnusega 82301:008:1050, pakkuja korraldab transpordi töömaale)

-       Parklamärgistus teha graniidist suurte täringukividega (joonisel, pakkuja poolt)

-       Kivimosaiigi ladumisel kasutatakse musta ja valget Kartanokivi mõõtudega 28*14*8 cm (joonisel, pakkuja poolt)

-       Parkla ümber kasutada suurt äärekivi (pakkuja poolt)

-       Mosaiigi terasplaadid paigaldada vastavalt joonisele

-       Parkla servade viimistlemine

Pakkujal on kohustus enne pakkumuse esitamist üle mõõta tööde reaalsed mahud.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE

4.1  Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused

Pakkuja peab kinnitama, et tal ei esine RHS § 95 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

4.2  Tehniline ja kutsealane pädevus

4.2.1      Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ning omama registreeringuid ehitamise tegevusala. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeringuid päringuga MTR elektroonilises andmebaasis (tõendit esitama ei pea).

4.2.2      Eelnev kogemus analoogsete tööde teostamisel (vähemalt kaks korrektselt teostatud lepingut ajavahemikus 2017 – 2021).

4.3  Pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine

4.3.1      Hankijal on õigus hindamisel kasutada nn pöördmenetlust vastavalt RHS § 52 lõikele 3.

4.3.2      Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4.3.3      Hankijal on vajadusel õigus pidada kvalifitseeritud pakkujatega ühtsetel alustel peale pakkumuste vahehindamist vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega läbirääkimisi pakkumuses sisalduvate tingimuste, pakkumuste maksumuste ning sõlmitava hankelepingu projekti tingimuste üle.

4.3.4      Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik.

4.3.5      Läbirääkimiste rakendamise puhul viiakse need ühtsetel alustel läbi kõigi pakkujatega ning edukaks pakkumuseks tunnistatakse läbirääkimiste tulemusel madalaima maksumuse pakkunud pakkuja pakkumus.

4.3.6      Hankijal on õigus lükata tagasi kõik laekunud pakkumused: 1) kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või pakkuja majanduslikke võimalusi.

5. HANKELEPINGU TINGIMUSED

5.1  Tööde akteerimine toimub vastavalt teostatud tööde mahule pakkumuses esitatud ühikhindade alusel.

5.2  Maksed teostatakse peale tööde vastuvõtmist ja kirjalikult vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

5.3  Ettemaksu ei kohaldata.

 

Asendiplaan ja materjalide spetsifikatsioon