« Tagasi

Hajaasustuse programmist saab 2021. aastal toetust rekordiliselt 35 taotlejat!

Sel aastal saab Tõrva vallas hajaasustuse programmist toetust 35 projekti kogusummas 99 853,46 eurot, millest riigipoolne toetussumma on 48 004 eurot ja Tõrva vald lisab juurde 51 849,46 eurot. 

Kokku laekus Tõrva vallavalitsusele hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 60 taotlust, millest hindamisele suunati 55 ja rahuldati pingerea alusel 35 projekti. Võrreldes eelmise aastaga kasvas taotluse arv 11 võrra ning toetatud projektide arv suurenes ühe projekti võrra.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmanni sõnul on Tõrva valla elanike aktiivne toetuse taotlemine vägagi tervitatav. „On väga oluline, et elu areneks hoogsalt ka väljaspool Tõrva linna ning hajaasustuse programm annab hea võimaluse ligipääsuteede ja veesüsteemide soodsamaks rajamiseks maapiirkondades," kommenteeris Ruusmann. Kõige rohkem esitati taotlusi veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.

Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärgiks on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega piirkondades. Rahastatud projektidega saab tutvuda SIIN.