« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2021 algusega kell 16.00 Taagepera lossis järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva Vallavolikogu 17.11.2020 määruse nr 14 „Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" muutmine

Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Osijärv

3. Covid-19 investeeringutoetuse taotlemine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

4. Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

Eelnõud

 

Enn Mihailov
vallavolikogu esimees