« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Sellele eelneb eelhääletamine, mida koos valimispäevaga (11.-17. oktoober) nimetatakse valimisnädalaks (11.-17. oktoober). Nende valimistega valitakse Tõrva vallavolikogu uus koosseis – 21 liiget.

Kes saavad valida?

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, Euroopa Liidu kodanikul ja pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel Eestis elavatel isikutel, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

Kes saavad valida Tõrva vallavolikogu uue koosseisu?

Tõrva vallavolikogu saavad valida kõik hääletamisõigusega isikud, kelle elukohaks on rahvastikuregistris 17. septembri 2021. a seisuga Tõrva vald.

Kelle poolt saan hääletada?

Saate tutvuda oma valimisringkonna kandidaatidega veebilehel valimised.ee või SIIN. 
Nimekirjad on valimiste ajal (11.-17. oktoober) olemas ka kõigis hääletamisruumides.

Millal ja kuidas saan hääletada?

Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.

 

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Valimisnädalal on esmaspäevast kuni neljapäevani igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Valimisjaoskonnad Tõrva vallas

Valimisjaoskond nr 1

Telefon (töötab jaoskonna tööaegadel): 5430 1395
valimiskasti koju tellimine (15.-16. oktoobril 12.00-20.00, 17.oktoobril 09.00-14.00) tel: 5744 5640

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 11.-16. oktoobril 12.00-20.00 ja
17. oktoobril 9.-20.00 endistes Swedbank ruumides (Valga tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond). 

Valimisjaoskond nr 2

Telefon (töötab jaoskonna tööaegadel) 5430 1396
valimiskasti koju tellimine (15.-16. oktoobril 12.00-20.00, 17.oktoobril 09.00-14.00) tel: 5744 5640

Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub

15. oktoobril 12.00-20.00 Taagepera külamajas (Taagepera mõis/1, Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond);

16. oktoobril 12.00-20.00 Ala Põhikoolis (Kooli, Ala küla, Tõrva vald, Valga maakond);

17. oktoobril 9.00-20.00 Helme Raamatukogus (Kesk tn 8, Linna küla, Tõrva vald, Valga maakond).  

Valimisjaoskond nr 3

Telefon (töötab jaoskonna tööaegadel): 5430 1397
valimiskasti koju tellimine (15.-16. oktoobril 12.00-20.00, 17.oktoobril 09.00-14.00) tel: 5744 5640

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 15.-16. oktoobril 12.00-20.00 ja
17. oktoobril 9.00-20.00 Riidaja kultuurimajas (Kultuurimaja, Riidaja küla, Tõrva vald, Valga maakond). 

Valimisjaoskond nr 4

Telefon (töötab jaoskonna tööaegadel): 5430 1398
valimiskasti koju tellimine (15.-16. oktoobril 12.00-20.00, 17.oktoobril 09.00-14.00) tel: 5744 5640

Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 15.-16. oktoobril 12.00-20.00  ja
17. oktoobril 9.00-20.00 endises Hummuli vallamajas (Soe tee 4, Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond).

Täpsem info valimisjaoskondadest ja jaoskonnakomisjonidest SIIN. 

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus – see avaldatakse avalehel vahetult enne hääletamise algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d ja PIN-koode. 

Smart-ID-ga neil valimistel veel e-hääletada ei saa. Samuti pole võimalik hääletada nutiseadmega, kuid nutitelefoniga saab valija kontrollida, kas e-hääl on jõudnud valimiste keskserverisse ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või Appstore'i rakenduste poest telefoni laadida „EH kontrollrakendus".

COVID-19 piirangud

Kardetavasti tuleb ka sügisel kohalike valimiste ajal arvestada koroonaviiruse levikust tingitud piirangutega. Valimised on võimalik läbi viia turvaliselt kõigi jaoks, kui peame ühiselt kinni riiklikest kokkulepetest. Kõige värskema info piirangute kohta leiab COVID-19 kriisi veebilehelt https://www.kriis.ee.

Valimisjaoskondades kehtivad samad reeglid nagu ülejäänud avalikus ruumis.

Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema valmis:

  • kandma hääletusruumis maski
  • hoidma teistega vahet
  • desinfitseerima käsi
  • võimalusel lubama eakad järjekorras ette
  • võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.

Haigusnähtudega valimisjaoskonda kohale tulla ei tohi!

Isolatsioonis, lähikontaktne või nakatunud?

Kui oled tulnud reisilt riigist, mille puhul nõutakse 10-päevast eneseisolatsiooni või oled puutunud kokku koroonahaige inimesega või oled ise COVID-19 diagnoosi saanud, siis ei tohi sa valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Isolatsioonist lahkumine pole lubatud, aga valimisõigus peab olema tagatud kõigile hääletamisõiguslikele inimestele.

Hääletamiseks on sel juhul kolm võimalust:

  • elektrooniline hääletamine
  • kodus hääletamine
  • asukohas hääletamine.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta.

Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Täiendavat teavet valimistest, kandidaatidest ja valimistulemustest leiab valimisteenistuse veebist: https://www.valimised.ee

MIDA HÄÄLETAMA MINNES KAASA VÕTTA?

Võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (nt ID-kaart, pass, elamisloakaart, juhiluba).
Valimiste teabelehte ei ole vaja kaasa võtta.

KUIDAS SAAN TELLIDA KOJU HÄÄLETAMISKASTI?

Hääletamiskasti saate telefoni teel tellida 15.–17. oktoobril.
Tellimine lõpeb 17. oktoobril kell 14.00.
Tellimiseks helistage numbril 5744 5640.

KUHU TEATAN, KUI MINU VALIMISOTSUST PÜÜTAKSE EBASEADUSLIKULT MÕJUTADA?

Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, siis teavitage kohe politseid telefonil 112.
Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

KUST SAAN ABI KÜSIDA?

Valimiste infotelefon: 631 6633
Valimiste e-post: info@valimised.ee
Valimiste veebileht: valimised.ee
Hääletamisruumide info: https://jsk.valimised.ee/
COVID-19 info: https://www.kriis.ee/