« Tagasi

Kaitseliidu Valgamaa malev tähistas 103. sünnipäeva

18. novembril toimunud sünnipäeva puhul viidi läbi samaaegselt pidulikud rivistused nii Valgas, Tõrvas kui ka Otepääl.
 
Tõrvas toimus kogunemine Tõrva Gümnaasiumi mälestussamba juures. Pidulikul rivistusel kõlas hümn ning kõneles EELK Helme Maarja koguduse õpetaja Valgamaa maleva kaplan Arvo Lasting. Kaitseliitlaste rolli Eesti iseseisvuse hoidmisel on raske alahinnata ning rivistusel peeti vaikushetk ka meie hulgast lahkunud liikmete mälestuseks. Ausamba jalamile asetati pärg. Valgamaa Maleva esindajana andis kapten Aimar Toming üle malevapealiku ergutused tublidele tegevliikmetele.
 
Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega pälvis Kaitseliidu teenetemedali III klassi malevlane Endel Nael.
„Aasta kodutütre" tiitel anti üle Annela Reinhold`ile.
 
Helme üksikkompanii pealik leitnant Riho Karu tõstis oma sõnavõtus esile neid inimesi, kelle algatusel sündis toonane rahva omakaitse. Härra leitnant tänas kõiki oma kompanii liikmeid.
 
Muusikalise osa eest hoolitsesid rivistusel kohalikud muusikud Gerda ja Kristjan.
 
Otepääl toimus pidulik rivistus Otepää Vabadussamba juures ning Valgas J. Kuperajanovi tänaval asuva vabadussamba juures.
 
Foto: Ivi Tigane