« Tagasi

Julge Sinagi olla eeskujuks!

Tänavu 20. aprillil möödub 20 aastat abipolitseiniku seaduse jõustumisest. 

Selle 20 aastaga on suuri arenguid toimunud nii kogu riigis kui ka politseis. Paraku on positiivsete arengute kõrval olnud ka vähem positiivseid arenguid. Möödunud aastate jooksul on näiteks vähenenud politseiametnike hulk ning selletõttu on politseid tänavapildis ehk igapäevaselt vähem näha. Positiivse külje pealt võib aga välja tuua aastate jooksul suurenenud inimeste usalduse politsei vastu. Samuti on paranenud politsei kasutuses oleva tehnika kvaliteet ning ametnike professionaalsus.   

Sarnane areng on toimunud ka abipolitseinike tegevuses. Peale pronksiööd tundsid paljud inimesed vajadust anda oma panus kogukondlikku turvalisusesse ning olla oma tegevusega teistele eeskujuks. Inimesed ihkavad üha enam näidata, et soovitakse ja juletakse hoolida oma riigist ja oma ligimesest.

Pronksiöö raames lisandus abipolitseinike nimekirja ligi 300 uut inimest. Paraku on sarnaselt politseinike vähenemisega kahanenud ka abipolitseinike arv. Selle aasta jaanuari seisuga oli Lõuna prefektuuri abipolitseinike üksuse nimekirjas 240 abipolitseinikku, kellest 219 abipolitseinikku osalevad igapäevaselt politseilises tegevuses ning annavad olulise panuse sisejulgeoleku tagamisse.

Need mehed ja naised on nn „maasool". Nemad tagavad selle, et Sina, hea lugeja, saad öösel rahuliku südamega magada ning ei pea muretsema, mis toimub Sinu vallas või linnas. Need julged mehed ja naised tunnevad muret selle pärast, et Sinu lähedased ei peaks tundma hirmu öistel tänavatel.

Austuse teenimine

Olles alates 2011. aasta lõpust abipolitseinike tegevuse koordineerija panen käe südamele ja ütlen, et need eeskujulikud kodanikud on ära teeninud minu austuse. Tihti kuulen ma politseiametnike käest küsimusi: „Mis motiveerib seda vabatahtlikku tulema politseile appi nii öösel kui päeval, külma, vihma, lume ja lörtsiga. Mis motiveerib vabatahtlikult osa saama pahameelest, mida saab tunda politseiametnik, kes suhtleb süüteo toimepanijaga?"

Vastus sellele küsimusele on lihtne - nad hoolivad oma lähedastest ning nad soovivad oma lähedastele turvalist elu. Abipolitseinikud on realistlikud inimesed, kes mõistavad, et riik ja politsei ei jõua igale poole ning korraliku ja eeskujuliku kodaniku kohustus on anda oma panus riigi jätkusuutlikkusele. Sellised vabatahtlikud on meile kõigile suureks eeskujuks, sest materiaalset kasu saamata on nad ülla eesmärgi nimel valmis panustama oma aega ja tervist. 

Motivaator

Vastukaaluks oma tegevuse eest saavad abipolitseinikud politseilises tegevuses uusi teadmisi ja oskusi. Abipolitseinikud näevad ja saavad osa politsei töö „köögipoolest" aga veelgi enam, selline vabatahtlik tegevus annab neile võimaluse suhelda erinevate inimestega.  Läbi politseilise tegevuse saavad inimesed ennast ka harida ja arendada- selleks pakub Lõuna prefektuur üksuse liikmetele erinevaid koolitusi.

Abipolitseinikel on seeläbi võimalik realiseerida oma teadmisi ning kogemusi ja panna ennast oskuslikumalt proovile kriitilistes situatsioonides. Läbi politseilise tegevuse saab abipolitseinik endale sotsiaalse kapitali- oskuse töötada meeskonnas, vajaliku suhtlemisoskuse ning -tehnikad, füüsilise- ja eriettevalmistuse kriitiliste olukordades reageerimiseks.

Kas Sina julged olla eeskuju ja kogukonna väljapaistev liige

Kui Sina, hea lugeja leiad, et Sa oled samas puust, millest on tehtud need tublid ja aktiivsed abipolitseinikud, siis ootan Sind kandideerima meie ridadesse. 

Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18 aastat vana, kohtulikult karistamata ja laitmatu minevikuga.  Abipolitseiniku kandidaat peab olema füüsiliselt vormis, omama keskharidust, olema lojaalne kodanik ning kõrge eetika- ja moraalitundega.  

Kui Sul on julgust olla eeskujuks kogukonnas ja Sa soovid pakkuda turvalisust oma lähedastele, liitu Lõuna prefektuuri abipolitseinike üksusega ning julge Sinagi olla eeskujuks!

Täpsemat infot jagavad Sinu piirkonnapolitseinik ja Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordineerija Rauno Arna (rauno.arna@politsei.ee, 730 8753). Lisaks on võimalik üld-informatsiooni saada aadressilt www.abipolitseinik.ee.

Rauno Arna
Lõuna prefektuur
korrakaitseteabetalitus
abipolitseinike üksuse juht