« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tõrva vallas

Tõrva vald  osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks.

2020.aasta III taotlusvooruks eraldatud summa Tõrva vallale on 17 365 eurot, millele lisandub valla finantseering 15% ehk kokku on kohanduste teostamiseks 19 970 eurot. Kohanduste arv sõltub teostatavate tööde maksumusest.
Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.
III vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 15.06.2020-31.07.2020.
Toetust saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on selle kohta kehtiv otsus.

Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse, mis sisaldab:
1. taotleja nime, isikukoodi, kontaktandmeid;
2. vajadusel taotleja esindaja nime, isikukoodi, kontaktandmeid, esindusõiguse alust;
3. kohandatava eluruumi aadressi ning kasutamise alust;
4. üürilepingut, selle olemasolul;
5. eluruumi omaniku nõusolekut;
6. korteriühistu või kõigi kaasomanike nõusolekut korterist väljapoole jääva kohanduse korral;
7. selgitust eluruumi kohandamise vajalikkuse kohta;
8. planeeritava kohandamise liiki;
9. võimalusel teostatavate tööde hinnapakkumus.
10. nõusolekut töödelda taotluse menetluse raames oma andmeid;
11. otsuse ja lepingu kättesaamise viisi.

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada  hiljemalt 31.07.2020 Tõrva Vallavalitsuse e-posti aadressil torva@torva.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või postiaadressil Kevade tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald märgusõnaga "Elusaseme kohandamise toetus" või ka  Tõrva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda Tartu tn 20, Tõrva vald, Tõrva linn.   

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Taotlus välja printimiseks

Info: sotsiaalosakonna juhataja Taimo Tugi telefonil 766 5347, e-post taimo.tugi@torva.ee
või sotsiaaltööspetsialist Kersti Köster telefonil  766 8457, e-post kersti.koster@torva.ee