« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 20. aprillil 2021 algusega kell 16.00 Tõrva Gümnaasiumi (Puiestee 1, Tõrva) aulas järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Vallavanema töötasu 2021. aastal
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise tingimused ja kord
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Taimo Tugi
Kaasettekandja: volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

4. Valga 51a detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

5. Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, planeeringuala piiride muutmine ning lähteseisukohtade täiendamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Terje Tomson

6. Volituste andmine lepingute sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

Eelnõud

NB! Seoses covid-19 viiruse levikuga on volikogu istung kinnine!

Enn Mihailov
volikogu esimees