« Tagasi

Reedel sõlmitakse leping Tõrva keskväljaku rekonstrueerimiseks

Reedel, 25. augustil kell 11.00 sõlmitakse Tõrva Linnavalitsuses AS Merko Ehitus Eesti ja Tõrva Linnavalitsuse vahel leping Tõrva linna keskväljaku rekonstrueerimiseks.
 
Planeeritud tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult Tõrva keskväljak ning sinna ehitatakse uus bussijaama hoone.  Samuti avatakse vaade ja ligipääs Veskijärvele ning rajatakse paisjärve äärde linna sümbolehitusena tõrvaahi. Tööde käigus tsoneeritakse senine suur väljak väikelinnale sobilikumateks väiksemateks väljakuteks ning väljakule rajatakse senisest rohkem haljastust.
 
Eeldatav tööde teostamise aeg on 6 kuud ning kordatehtud Tõrva linna keskväljak soovitakse avada 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.
 
Tõrva keskväljaku rekonstrueerimist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" vahenditest.  Projekti kogumaksumuseks on 2,358 mln eurot, millest EASi toetuse suuruseks on 1,2 mln eurot ning ülejäänu kaetakse Tõrva linna oma- ja laenuvahenditest.
 
Tõrva keskväljaku rekonstrueerimisprojektiga tehti algust 2014. aastal, kui koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldati Tõrva keskväljakule uue ilme andmiseks arhitektuurikonkurss, mille võitis lahendus nimega „Mulgi kuurort".  Võidutöö autoriteks on Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving ja Ilmar Klammer, kes esindasid aktsiaseltsi Novarc Group ja osaühingut Arhitekt Must. Rekonstrueerimise ehitusprojekti koostasid samuti ühispakkujad AS Novarc Grupp ja OÜ Arhitekt Must. 
 
Tõrva keskväljaku rekonstrueerimine on esimene EV 100 arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum" seotud projekt, millega on jõutud ehituslepingu sõlmimiseni. Programmi laiemaks eesmärgiks oli Eesti Vabariigi 100. juubeliks taasaktiviseerida Eesti suuremates keskustes olulised keskuste piirkonnad. 
 
Lisainfo:
 
Maido Ruusmann
Tõrva linnapea
5297969
maido@torva.ee