« Tagasi

Info uute aadresside kohta

15.oktoobril toimunud  kohalike omavalitsuste valimiste järgselt hakkasid kehtima uued halduspiirid (toimus haldusterritoriaalne reform).

Haldusreformi tulemusel tekkivates uutes valdades ja linnades muutuvad aadressid. Selleks vajalikud muudatused viiakse registritesse ja andmebaasidesse sisse automaatselt. Inimesed ei pea ise registrites muudatusi tegema oma koduaadresside muutmiseks.

Aadressiandmete süsteemist jõuavad muudatused kõigisse suurematesse andmekogudesse ja infosüsteemidesse, mis aadressandmeid kasutavad, näiteks rahvastiku-, äri- ja ehitisregister. Tuleb arvestada, et registriandmete muutuste kanded võivad võtta aega. 

Kindlasti tekib kogu muudatuste protsessis periood, kus levib nii vanu kui uusi aadresse (st et kõik andmebaasid pole veel uuendatud). Omniva on näiteks lubanud, et kui saadetisele on märgitud korrektne sihtnumber, siis jõuab see kohale nii uue kui ka vana aadressiga. Kuna postisüsteemid töötavad sihtnumbripõhiselt, siis on õige sihtnumbri lisamine kirjale nüüd olulisem kui kunagi varem.

Seoses aadressandmete muutumisega muudab Registrite ja Infosüsteemide Keskus automaatselt äriregistris registreeritud juriidiliste isikute aadressid hiljemalt 01.01.2018. Kui aadressandmete muutumisega kaasnevad muutused ka põhikirjas, siis põhikirja ajakohastamiseks eraldi tähtaega ei ole sätestatud. Tulenevalt riigilõivuseaduse § 20 lõikest 1 on riigilõivu tasumisest vabastatud toimingud seonduvalt aadressiandmete muutmisega, mis on tingitud kohanime muutmisest, haldusüksuse, asula või tänava piiride muutmisest. Soovitav on muudatused teha vajaduspõhiselt, selliselt aga ei kohaldu eelnimetatud sättest tulenev riigilõivu vabastus, kuna lõivust on vabastatud ainult aadressandmete muutmine.

Uute ja vanade piiridega kaardirakendused  on elektrooniliselt leitavad maa-ameti kodulehelt. Sealt saab ka infot aadressimuudatuste kohta. Maa-amet teeb koostööd Google ja Herega, et ka seal aadressiandmeid uuendada. Autodes olevate navigeerimissüsteemide muudatused sõltuvad konkreetsest   tehnilistest andmebaaside muutmise võimalustest.

Näide:

Vana aadress:                   Valga maakond Helme vald Helme alevik Karja tn 6
Uus aadress:                     Valga maakond  Tõrva vald Helme alevik Karja tn 6

Vana aadrees:                  Valga maakond Tõrva linn  Puiestee tn  1
Uus aadress:                     Valga maakond Tõrva vald Tõrva linn Puiestee tn  1

Vana aadress:                   Valga maakond Puka vald Soontaga küla Kuusiku
Uus aadress:                     Valga maakond Tõrva vald Soontaga küla Kuusiku