« Tagasi

Tõrva Kammernaiskoor osales Tallinnas vabariiklikul võistulaulmisel

Tõrva Kammernaiskoor sai tulemusliku II koha vabariiklikul Eesti Naislauluseltsi VII nais- ja neidudekooride võistulaulmisel. Võistulaulmine toimus 10. ja 11. märtsil 2018 Tallinna Ülikooli aulas.

Vastavalt koori spetsiifikale ja kava raskusastmele võisteldi erinevates kategooriates.

Naiskoorid A-, B- ja C-kategoorias, tütarlastekoorid/neidudekoorid A- ja B-kategoorias. Nõuded kavale: A-kat. 12-15 minutit, B- ja C-kategoorias 7-12 minutit. Ajalimiidis mitteolemine andis miinuspunkte. Žürii hindas koore 100-punktilisel skaalal. Igal kategoorial oli erinev kohustuslik laul.

Tõrva Kammernaiskoor võistles C-grupis, kus oli laulmas 11 koori. Kohustuslikuks lauluks oli G. Ernesaksa laul "Kõige ilusam luule". Meie kavas veel A. Kaasik/seade M. Kala "Vanamõisa järv" ja Max Filke Missast in honorem St. Caroli Boromaei op.80-Credo. Viimast saatis klaveril koori kontsertmeister Thea Leitmaa. Koori juhatas Maie Kala.

Žüriisse kuulusid: professsor Mära Marnauza- dirigent, muusikapedagoogika ekspert Lätist, laulja Uku Joller ning helilooja ja koorijuht Pärt Uusberg Eestist.

Maie Kala