« Tagasi

Lastelaager raske ja sügava puudega lastele

Alates 2016. aasta jaanuarist viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k.a) eluaastat.

Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustuameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, võib julgelt kontakte jagada. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja juhtumiplaan.

Gähtlin Leppänen
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Lapsehoiuteenuse koordinaator
5665 2939