« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 17.aprillil 2018 algusega kell 16.00 Hummuli Rahvamaja saalis (Hummuli alevik) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018 kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

3. Tõrva valla kultuuripreemia I lugemine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

4. Haridusalase tunnustamise kord I lugemine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma                        

5. Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu

6. Volituste andmine lepingute sõlmimiseks
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

Määruste eelnõud

 

Enn Mihailov
volikogu esimees