« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Määruste eelnõud

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 15.mail 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Avatud Noortekeskuses (Spordi 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Ülevaade Tõrva Avatud Noortekeskuse tööst
Ettekandja: noortekeskuse juhataja Maila-Liisa Liiv

2. Tõrva Avatud Noortekeskuse põhimäärus
Ettekandja: noortekeskuse juhataja Maila-Liisa Liiv
Kaasettekandja: noorsootöö komisjoni esimees Eero Viisu

3. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

4. Tõrva valla hankekord
Ettekandja: vallasekretär Signe Kiin

5. Haridusalase tunnustamise kord
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma                      

6. Põdrala Vallavolikogu 06.09.2002 otsuse nr 23 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

7. Ülesannete delegeerimine ja volitatud esindaja määramine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu

 

Enn Mihailov
volikogu esimees