« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 21.augustil 2018 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

2. Tõrva ujulakompleksi opereerimise võimalustest
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

3. Tõrva valla 2018.aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

4. Hummuli alevikus Veski 1 maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

5. Tõrva valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

6. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (9 eelnõud)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Madis Mumm
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

7. Tõrva Vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 10 muutmine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

8. Tõrva valla heakorraeeskiri II lugemine, kehtestamine
Ettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu
Kaasettekandja: planeeringu-vallavara komisjoni esimees Vahur Saar

9. Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

10. Tõrva Lasteaed Tõrvalill põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Toivo Põldma

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees